Video: Gewascamera en boomdetectiesysteem perspectief?

vrijdag 17 maart, 2023

Biedt een nieuwe gewascamera uit de landbouw perspectief voor efficiëntere gewasbescherming in de boomkwekerij? En een nieuw boomdetectiesysteem uit de fruitteelt?

Arno Engels

Deze vragen werden afgelopen woensdagavond gesteld bij Volentis, op de bijeenkomst over innovatief onkruidbeheer in de (laan)boomkwekerij waar ook Weed-It Quadro is gepresenteerd. Ook een expert van Vantage Agrometius zou er innovaties presenteren, maar was door ziekte helaas verhinderd.

Gedetailleerde biomassa-kaarten

De aanwezige kwekers bekeken wel een video van de Augmenta, de nieuwste gewascamera van Vantage Agrometius. Het is een multispectraal camera die gedetailleerde biomassa-kaarten kan maken tot een werkbreedte van 40 m, wat volgens Vantage Agrometius niet met een standaard-gewassensor mogelijk is. Met het systeem is een gewas gedetailleerd te monitoren en middelen, maar ook meststoffen, efficiënter toe te dienen.

Daarnaast is een video bekeken van een nieuw boomdetectiesysteem uit Duitsland (klik op bovenstaande afbeelding), ontwikkeld door Müller-Elektronik en in Nederland beschikbaar via Vantage Agrometius. Dit systeem kan op bestaande spuitmachines worden gebouwd en spuit alleen als het blad detecteert. Het systeem is vooralsnog in de fruitteelt in gebruik.

In hoeverre beide systemen kansrijk zijn voor de boomkwekerij, wordt nog verder bekeken. Wellicht is een demonstratie in het seizoen mogelijk. Beide systemen zijn gericht op efficiëntere gewasbescherming, maar kan dat ook tegen onkruid? En hoe herkent een camera onkruid tussen bomen en planten, en maakt daarin onderscheid tussen?

Met nieuwe LvS-koppen strakker op de rij

Op de bijeenkomst bij Volentis lichtte Adriaan van de Ven de LvS-techniek van Agricult toe. De driftreducerende laag-volume-strooitechniek is sinds het najaar verkrijgbaar met nieuwe V-beeld-strooikoppen. Hiermee is de druppelgrootte af te stellen, al rijdend vanuit de cabine, waardoor een behandeling met LvS nog driftarmer kan worden gemaakt. De ervaring leert dat er strakker op de rij is te strooien, en dat de strooikoppen meer kunnen verwerken.

Proefresultaten pelargonzuur

Verder gaven Stefan Even en Has van Hal (Compas Agro) proefresultaten van pelargonzuur uit onderzoek in 2022. Diverse producten die dit organisch vetzuur bevatten, zijn middels conventionele spuittechniek onderzocht op hun werking tegen onkruid. Ultima leidde tot de beste werking, maar dit product wordt nauwelijks in de praktijk ingezet vanwege hoge kosten. Beloukha bleek ook goed te werken; dit product zal naar verwachting begin 2024 een toelating krijgen in de boomkwekerij.

Spot-on-techniek

Tot slot werd een praktijkproef toegelicht met spot-on-techniek van Mantis: die spuit op de zwartstrook pleksgewijs om bomen heen, en kan gecombineerd worden met mechanische onkruidbestrijding tussen de rijen of, als er gras is gezaaid, met maaien.

Arno Engels

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement