‘Hoofdlijnenakkoord nu wel waarmaken’

donderdag 16 mei, 2024

Vergroening zet door, bufferstroken worden kleiner, rode diesel keert terug: ook voor de boomkwekerij biedt het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB kansen.

Foto: Tweede Kamer

Met het hoofdlijnenakkoord ‘Hoop, lef en trots’ zetten PVV, VVD, NSC en BBB volop in op een toekomstbestendige land- en tuinbouw in Nederland. Uit dit akkoord blijkt een nieuwe waardering voor de sectoren, zo reageert LTO-voorzitter Ger Koopmans.

In het hoofdlijnenakkoord staan tal van zaken waar LTO zich in de lobby jarenlang hard voor heeft gemaakt. Zo wil de nieuwe coalitie het stikstofbeleid haalbaar en realistisch maken. Het plan is om de bufferstroken te verkleinen. Ook is het plan om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te versterken met een structurele investering van €500 miljoen per jaar. „Dat biedt volop afzetkansen voor de boomkwekerij”, reageert Erik Stuurbrink, voorzitter van LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. „Het vergroeningsproces gaat door.”

Innovatieprogramma robotisering

Daarnaast staat in het hoofdlijnenakkoord dat de rode diesel terugkomt voor boeren, tuinders en loonwerkers. Ook zal er een apart innovatieprogramma komen voor robotisering, gericht op besparen van arbeidskrachten. De nieuwe coalitie wil ook huisvesting van arbeidsmigranten op het eigen erf, waarvoor LTO pleit, mogelijk maken.

„Dat klinkt allemaal positief voor onze sector”, aldus Stuurbrink, „maar het zijn nog hoofdlijnen. En het klinkt meer realistisch en haalbaar, maar het is nu aan de nieuwe coalitie om het ook waar te maken.”

Volgens het hoofdlijnenakkoord zal het Ministerie van LNV trouwens gaan heten: Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

Arno Engels

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement