Samenwerkingen

Raad voor de Boomkwekerij

De Raad voor de Boomkwekerij is een stichting waarin Anthos (Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten) en LTO vakgroep Bomen en Vasteplanten samenwerken op een groot aantal beleidsterreinen. 

Daarnaast zijn enkele sectorale activiteiten bij de Raad ondergebracht, zoals de activiteiten van de commissie hulpmaterialen en verpakkingen (o.a. fustprijzen) en kwaliteitsnormencommissie. Overige sectorale activiteiten worden door LTO of Anthos uitgevoerd. 

Het bestuur van de Raad wordt gevormd door leden uit het sectiebestuur boomkwekerij van Anthos en het bestuur van de LTO vakgroep Bomen en Vasteplanten. Het voorzitterschap van de Raad wisselt elke twee jaar tussen de voorzitters van beide organisaties. Het secretariaat van de Raad is ondergebracht bij Anthos.

i-Verde

Stichting iVerde is een samenwerkingsverband van Anthos, LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten en de Branchevereniging VHG.  

De stichting werkt namens ondernemers aan de bewustwording van de waarde van groen in onze samenleving. Met ‘zachte’ en  ‘harde’ argumenten wil de stichting voorkomen dat groen een sluitpost wordt op de begroting van gemeenten en bedrijven.  

iVerde helpt ondernemers om via free publicity campagnes consumenten te overtuigen dat ‘groen’ een belangrijk onderwerp is dat niet alleen leuk is. Maar bijdraagt aan ons welbevinden. iVerde wil uitgroeien tot hét voorlichtings- en promotieplatform van het groene bedrijfsleven. Naast het adviseren en faciliteren van (groepen van) bedrijven kan iVerde ook daadwerkelijke, ‘hands-on’-ondersteuning bieden bij de opzet en uitvoering van promotiecampagnes. 

iVerde is ook nauw betrokken bij het programma ‘De Groene Agenda’  waarin wordt samengewerkt met FloraHolland. 

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement