Raad voor de Boomkwekerij

De Raad voor de Boomkwekerij is een stichting waarin Anthos (Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten) en LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen samenwerken op een aantal beleidsterreinen. 

Daarnaast zijn enkele sectorale activiteiten bij de Raad ondergebracht, zoals de activiteiten van de commissie Hulpmaterialen en Verpakkingen (o.a. fustprijzen) en kwaliteitsnormencommissie. Overige sectorale activiteiten worden door LTO of Anthos uitgevoerd. 

Het bestuur van de Raad wordt gevormd door leden uit het sectiebestuur Boomkwekerij van Anthos en het bestuur van de LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. Het voorzitterschap van de Raad wisselt elke twee jaar tussen de voorzitters van beide organisaties. Het secretariaat van de Raad is ondergebracht bij Anthos.

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement