Vertegenwoordigingen

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. 

Het samenwerkingsverband van LTO NoordZLTO en LLTB vertegenwoordigt wat betreft de boomkwekerij veel ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Elke sector levert zijn input voor de landelijke thema's. De Vakgroep Bomen en Vaste planten speelt daarin een belangrijke rol:

  • De vakgroep ondersteunt en ontwikkelt het ondernemerschap en vakmanschap van haar leden. In samenwerking met de zes cultuurgroepen, onderzoek- en adviesorganisaties en het onderwijs.
  • De vakgroep creëert ruimte om te ondernemen. Op zowel regionaal, nationaal als Europees niveau. Het gaat hierbij om de thema’s Water, Mineralen, Plantgezondheid (gewasbescherming en fytosanitair) en werkgeverschap.

Om bovenstaande te bereiken nemen de bestuurders van de vakgroep deel aan diverse overlegstructuren of zijn vertegenwoordigd in verschillende organisaties.   Op deze pagina en op de thema pagina's is te zien aan welke overleg- en samenwerkingsverbanden door het bestuur wordt deelgenomen.

Nationaal

Voor een goede belangenbehartiging is een stevige vertegenwoordiging in diverse organisaties en overlegorganen van groot belang. De Vakgroep Bomen en Vaste Planten is belangrijke gesprekspartner binnen de volgende organisaties en overlegorganen.

 

Organisatie/ overlegorgaan           Vertegenwoordiger  LTO             

LTO Plant

Henk Raaijmakers
LTO Federatie raad/ bestuurJan Veltmans
Raad voor de Boomkwekerij

Henk Raaijmakers, Jan Veltmans

en Michiel Gerritsen

Organisatie/ overlegorgaan           Vertegenwoordiger  LTO             

Stichting Beurshal Bestuur

Jan van Leeuwen
Raad van Advies FloricodeJan van Leeuwen
Naktuinbouw Adviescommissie bosbouwgewassen en laanbomenJan van Leeuwen
Naktuinbouw sierheestersJan van Leeuwen
Adviescommissie Fruitgewassen Naktuinbouw (eigen bedrijf)Jan Veltmans
Greenport HollandLeon Faassen (namens LTO)
Naktuinbouw commissie vaste plantenAad Vollebregt
Sectorbesturen Naktuinbouw BoomkwekerijJan van Leeuwen en Arnold van Berkel

Adviescommissie Naktuinbouw Boomkwekerij

Adviescommissie Naktuinbouw vaste plantenArnold van Berkel
Raad voor de BoomkwekerijMichiel Gerritsen en Jan Veltmans

  

Organisatie/ overlegorgaan           Vertegenwoordiger  LTO             

Provinciaal Overleg Gelderland

pm
Provinciaal Overleg OverijsselRoeland
Provinciaal Overleg Utrecht
Greenport VenloJan Veltmans

 

Internationaal

Om de ruimte om te ondernemen te creëren nemen de bestuurders van de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten deel aan diverse overlegstructuren of zijn vertegenwoordigd in verschillende organisaties. Zo ook op internationaal niveau.   

Organisatie/ overlegorgaan           Vertegenwoordiger  LTO             

European Nurserystock Association (ENA). 

Henk Raaijmakers
International Organization of Horticultural Producers (AIPH)Henk Raaijmakers
Copa Cogeca-Flowers and plants ( Committee of Professional Agricultural Organizations/ General Committe for Agricultural Cooperation in the European Union)
Copa Cogeca-Forestry ( Committee of Professional Agricultural Organizations/ General Committe for Agricultural Cooperation in the European Union)Albert Jan Maat
European Forest Nursery Association (EFNA)Bart Faassen
International Hardy Plant Union (ISU)Aad Vollebregt
Jaarlijks overleg AVBSHenk Raaijmakers
Jaarlijks overleg Deutsche Baumschulen VereinJan Veltmans

 

 

 

 

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement