Werkgeverschap en onderwijs

Cao Open Teelten

De nieuwste cao Open Teelten is afgesloten voor een periode van 16 maanden en geldt van 1 maart 2023 tot 1 juli 2024.

Bekijk op deze pagina van de Werkgeverslijn alle informatie over de nieuwste cao.

 

Minimum(jeugd)loon

In de praktijk is er de nodige verwarring over het juiste minimumloon voor jeugdige medewerkers. We kennen in de cao Open teelten het wettelijk minimumloon jeugdloon en het cao minimum jeugdloon.

Het percentage van het volwassene minimumloon dat een jeugdige krijgt is hoger bij het cao minimum jeugdloon dan bij het wettelijk minimumloon.

Het wettelijk minimum (jeugd) mag bij piekarbeid worden toegepast. Piekarbeid is arbeid die een keer per jaar gedurende maximaal 8 weken kan plaatsvinden.

Heeft u te maken met seizoensarbeid (kan maximaal 26 weken duren) en/of met zaterdaghulpen, dan dient u als goed werkgever en conform de CAO het CAO minimum (jeugd)loon te hanteren.

Klik hier voor de loontabellen die 1 maart 2023 zijn ingegaan.

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn: (088) 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.

 

Eerste Hulp bij Calamiteiten

Agrarische werkgevers die te maken krijgen met schade door een calamiteit, zoals een storm, kunnen het draaiboek Eerste Hulp bij Calamiteiten van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw raadplegen. Het is ontwikkeld in samenwerking met Stigas. Het draaiboek (laatste update februari 2022) is hier te downloaden.

Elk agrarisch bedrijf kan getroffen worden door een calamiteit, zoals quarantaine-organismen, of schade door het weer. In zo'n geval is het als werkgever belangrijk om een draaiboek te hebben om adequaat te kunnen reageren.

Tips na een calamiteit

 • Maak filmpjes en foto’s van schade
 • Ruim niets op voordat de verzekering is ingelicht
 • Houd een crisis logboek bij: noteer wat wanneer gebeurde en welke acties zijn genomen
 • Overleg met uw sectororganisatie, zeker als er een calamiteit is die de sector breed raakt.

 

Werkgeverschap

Vertegenwoordigers van LTO Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen nemen deel aan de diverse overleggen op het vlak van werkgeverschap. Vanuit de werkgeverscommissie worden onderhandelingen gevoerd over de cao Open Teelten.

Andere onderwerpen die van belang zijn:

 • Wasstraat Open Teelten: gericht op de modernisering van de cao. De sectoren vollegrondsgroente, bloembollen, akkerbouw, hard en zacht fruit en boomkwekerij beschrijven wat wel en niet in een cao geregeld moet worden;
 • Wet Werk Zekerheid;
 • Vormgeven van Economisch en Sociaal Beleid;
 • Regeling meerkosten buitenlandse werknemers voor LTO leden. Deze regeling gaat over het fiscaal gunstig vergoeden van meerkosten die buitenlandse werknemers maken als ze hier tijdelijk komen werken. Het gaat dan om bijvoorbeeld reiskosten, huisvesting en extra kosten voor levensonderhoud. LTO Nederland heeft voor leden afspraken gemaakt met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën.

Portefeuillehouder binnen de vakgroep is Jan van Leeuwen: (06) 24 53 42 32.

Onderwijs en scholing

Een leven lang leren: dat geldt ook voor de boomkwekerij en vaste plantenteelt. Er zijn ontwikkelingen gaande waarop de bedrijven en de sector kunnen inspelen:

 • Verdere professionalisering om te kunnen blijven concurreren;
 • Verdere mechanisering, robotisering en automatisering om kosten te verlagen en  arbeidsomstandigheden te verbeteren;
 • Schaalvergroting: bedrijven worden groter waardoor de behoefte aan personeel met verschillende vaardigheden en kennis toeneemt;
 • Toenemende eisen vanuit markt en overheid: hierdoor worden specifieke kennis en managementvaardigheden belangrijker.

Om ondernemers en werknemers bij de keuzes op het vlak van opleiding en training te helpen, heeft de sector met werkgeversorganisaties twee Talentboom scholingsconsulenten boomkwekerij aangesteld.

Scholingsconsulent Mariëlle Gooijaers is werkzaam in Midden- en Oost-Brabant, Limburg, Gelderland (alles ten oosten van de lijn Nijmegen/Apeldoorn), Overijssel (alles ten oosten van de lijn Deventer/Hardenberg). Neem contact met Mariëlle op: m.gooijaers@talentboom.nl of (06) 57 64 34 58.

Scholingsconsulent André Hubregtse is werkzaam in Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, West-Brabant, Gelderland (alles ten westen van de lijn Nijmegen/Apeldoorn), Overijssel (alles ten westen van de lijn Deventer/Hardenberg). Neem contact met André op: a.hubregtse@talentboom.nl of (06) 38 78 57 53.

Meer informatie over opleiding, leerervaring en bijvoorbeeld stageplaatsen op de site van Talentboom.

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement