Koepelproject Plantgezondheid

Voorjaar 2015 is het Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste planten gestart. De 22 projecten die hier onder vallen gaan in op een toekomstbestendige en gezonde boomkwekerij.  De projecten worden uitvoerd met de € 600.000,- dat voor de boomkwekerij is overgebleven uit de PT-gelden (Productschap Tuinbouw). De activiteiten vinden plaats tot en met 2017. 

Groene draad van het project is een verminderde afhankelijkheid van chemie met een gelijkblijvende of betere bestrijding. Insteek:

  1. Toepassing duurzame,  ‘groene’ middelen;
  2. Door inzet plantversterkers en bodemverbeteraars de plant gezond en weerbaar maken;
  3. Bewust omgaan met middelen door emissiebeperkende maatregelen.

Boomkwekers, toeleveranciers en andere betrokkenen moeten een omslag in het denken rondom plantgezondheid gaan maken. Kennisuitwisseling van bestaande en nieuwe kennis is een belangrijk onderdeel. 

In het koepelproject werken de adviesbureaus in de boomkwekerijsector actief samen:

  • Delphy Boomteelt;
  • Cultus Agro Avies BV;
  • Groeibalans;
  • AgroPoli en
  • Hessel Marketing & Communicatie

Meer informatie over het koepelproject:

 Het Koepelproject wordt mogelijk gemaakt door:

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement