Koepelproject Plantgezondheid

Voorjaar 2015 was het Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste planten gestart. De 22 projecten die hieronder vielen gingen in op een toekomstbestendige en gezonde boomkwekerij. De projecten werden uitvoerd met de € 600.000,- dat voor de boomkwekerij is overgebleven uit de PT-gelden (Productschap Tuinbouw). De activiteiten vonden plaats tot en met 2017. 

Groene draad van het project was een verminderde afhankelijkheid van chemie met een gelijkblijvende of betere bestrijding. Insteek:

  1. Toepassing duurzame,  ‘groene’ middelen;
  2. Door inzet plantversterkers en bodemverbeteraars de plant gezond en weerbaar maken;
  3. Bewust omgaan met middelen door emissiebeperkende maatregelen.

Boomkwekers, toeleveranciers en andere betrokkenen moeten een omslag in het denken rondom plantgezondheid gaan maken. Kennisuitwisseling van bestaande en nieuwe kennis was een belangrijk onderdeel binnen het project. 

In het koepelproject werkten de adviesbureaus in de boomkwekerijsector actief samen:

  • Delphy Boom- en Vasteplantenteelt;
  • Cultus Agro Advies (nu Compas Agro);
  • Groeibalans;
  • AgroPoli;
  • Hessel Marketing & Communicatie

Meer informatie over het koepelproject:

 Het Koepelproject werd mogelijk gemaakt door:

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement