Invasieve soorten

EU-lijst invasieve exoten per augustus 2022

De EU-lijst van invasieve exoten is per 2 augustus 2022 uitgebreid met 22 nieuwe soorten. Daaronder Pistia stratiotes, Celastrus orbiculatus, Koenigia polystachya en Hakea sericea.

Voor alle soorten die op de Unielijst staan, geldt een Europees verbod op bezit, handel, kweek, transport en import. Met ingang van 2 augustus 2022 voegt de EU 22 nieuwe soorten toe aan de Unielijst. Bekijk de lijst op de site van de NVWA.

Tot de toegevoegde soorten behoren Pistia stratiotes (watersla), Celastrus orbiculatus (boomwurger), Koenigia polystachya (Afghaanse duizendknoop) en Hakea sericea (hakea).

Overgangstermijnen en inspecties

Handelaren in soorten die aan de Unielijst zijn toegevoegd, mogen hun voorraad nog één jaar na inwerkingtreding van het verbod verkopen binnen de EU. Voor Pistia stratiotes geldt een overgangstermijn van 2 jaar, voor Celastrus orbiculatus een overgangstermijn van 5 jaar. De NVWA voert inspecties uit om na te gaan of de verbodsbepalingen voor het bezitten of verkopen van de Unielijst-soorten worden overtreden.

Inzet vakgroep

De LTO Vakgroep had bij de Europese Commissie gepleit om Celastrus orbiculatus en Pistia stratiotes niet op de Unielijst te plaatsen, vanwege het economische belang voor de sector en omdat deze soorten in andere delen van de EU invasief zijn. Lees hier ons eerdere bericht over de inzet rondom invasieve exoten.

Wat kunt u verder nog verwachten?

Als minimaal twee landen een soort invasief vinden, kunnen zij een verzoek indienen bij de EU om de soort invasief te verklaren. Dit lijkt een continu proces te gaan worden. U kunt dus vaker van ons de vraag krijgen om input voor het economisch belang aan te leveren. Dat is de meest directe vorm van belangenbehartiging.

Daarnaast neemt LTO in uw belang ook deel aan de politiek-juridische discussies die rondom deze wet en de uitvoering ervan worden gevoerd. Zowel in Den Haag, als in Brussel.

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement