Invasieve soorten

Lijst Invasieve soorten

Unielijst invasieve uitheemse soorten – wat betekent dat?

De Europese Commissie is momenteel bezig met het samenstellen en vaststellen van de Unielijst Invasieve Soorten (Invasive Alien Species). Dit is een uitvoeringsmaatregel van de EU-verordening nr. 1143/2014 voor preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.


De gevolgen van deze Unielijst zijn groot. Mogelijk ook voor U!

Een soort die éénmaal definitief op de gepubliceerde Unielijst staat, mag niet meer gekweekt of verhandeld worden. Bestaande populaties moeten worden geëlimineerd, of wanneer dat niet kan, worden beheerst door de terreineigenaar. Alle landen in de EU zijn verplicht deze wet uit te voeren, en al 20 dagen na de publicatie.

De eerste Unielijst komt er binnenkort aan

De snelheid waarmee de eerste Unielijst is opgesteld en vastgesteld heeft iedereen overvallen. De verwachting is dat deze eerste lijst eind maart 2016 wordt gepubliceerd. Er gaat dan een verbod in op het houden/kweken van 37 soorten (planten en dieren) (bijlage 1). In de land- en tuinbouw worden vooral de waterplantenkwekers getroffen. Buiten de landbouw ook particuliere liefhebbers (planten en dieren) en dierentuinen. 

En een vervolg op de eerste Unielijst loopt al – nu ook met uw product!

De Europese Commissie werkt voortdurend aan updates van de eerste Unielijst. Voor 17 soorten wordt op dit moment een risico-analyse uitgevoerd of voorbereid (zie tabel). Op deze lijst staan ook soorten die volop worden geteeld in Nederland. De lidstaten kunnen in dit stadium het economisch belang van de soorten in de afweging meegeven. De LTO vakgroep bomen en vaste planten neemt hiervoor het initiatief door het economisch belang bij haar leden te inventariseren. Ook niet-leden kunnen voor de geselecteerde gewassen hun input bij ons aanleveren. U kunt deze mail desgewenst doorsturen naar collega’s.

In de tabel ziet u ook nog een groslijst van 35 soorten waaruit de EU 16 soorten wil kiezen om nader te onderzoeken. Ook hier kunt u aangeven of de soort economisch waarde heeft, maar ook of hij zoveel overlast geeft, dat nader juist wel wenselijk is.

Wat kunt u doen? Geef op welke producten u gebruikt of kweekt!

De LTO vakgroep bomen en vaste planten wil een inventarisatie maken van de plantensoorten die door leden worden gekweekt of verhandelt, en die nu door de EU onderzocht worden voor plaatsing op de Unielijst Invasieve Soorten. U kunt in de lijst aangeven welke soorten u kweekt, en ook wilt behouden. U bent niet verplicht om mee te doen, maar als er onvoldoende data overlegd worden, wordt het economisch belang door de EU aan de kant geschoven. En op dat moment is uw kans op inspraak voorbij. Na uw input ontvangt u volgende week van ons een uitgebreider formulier waarin wij aanvullende informatie zullen vragen. De individuele gegevens blijven alleen bij het secretariaat bekend: deze worden niet naar bestuursleden gecommuniceerd, en worden niet afgestaan aan de Nederlandse of Europese overheid. 

Via Copa-Cogeca is dit verzoek om informatie in alle EU-landen uitgezet. Besef wel dat het belang van de Nederlandse kwekers zeer groot is; uw input is essentieel voor een kans van slagen.

Wat kunt u verder nog verwachten?

Als minimaal twee landen een soort invasief vinden, kunnen zij een verzoek indienen bij de EU om de soort invasief te verklaren. Dit lijkt een continu proces te gaan worden. U kunt dus vaker van ons de vraag krijgen om input voor het economisch belang aan te leveren. Dat is de meest directe vorm van belangenbehartiging. Daarnaast neemt LTO in uw belang ook deel aan de politiek-juridische discussies die rondom deze wet en de uitvoering ervan worden gevoerd. Zowel in Den Haag, als in Brussel. Onze meest recente notitie aan de Kamerleden is ter informatie bijgevoegd (bijlage 2).

 

OPROEP: Doe nu mee!!!  Geef aan of u één van de soorten kweekt of gebruikt op deze lijst.

Doe ook mee als u variëteiten of kruisingen van deze soorten kweekt of gebruikt.

Achtergrond informatie

Meer weten? Kijk dan naar de volgende documenten:

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement