Handelsvoorwaarden

De Raad voor de Boomkwekerij houdt de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland (HBN) up-to-date. De huidige HBN gelden sinds 1 juli 2020.

In de HBN 2020 zijn ten opzichte van de oude HBN (uit 2008) enkele toevoegingen en wijzigingen aangebracht. Zo is de bepaling ‘verhindering tot aflevering door vorst’ (art 10, lid 6) uitgebreid met ‘onwerkbaar weer’, waaronder ook hevige regen valt. Dit kan machinaal rooien onmogelijk maken. Ook is aan de HBN 2020 toegevoegd dat substraten voor pot- en containerteelt RHP-gecertificeerd moeten zijn.

Verder is er in artikel 19 van de HBN 2020 een verbijzondering opgenomen met betrekking tot fytosanitaire keuringen op verzoek van de koper. Hieraan is toegevoegd dat een koper de overeenkomst mag annuleren als de verkoper niet kan, of wil voldoen aan de fytosanitaire eisen van de landen van bestemming, zoals door de koper is opgegeven.

Download hier de HBN 2020 en lees meer hierover bij de Raad voor de Boomkwekerij. Dit is het overlegorgaan van Royal Anthos en LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen.

Het is belangrijk om de inhoud van de HBN te kennen. Dit kwam april 2023 ter sprake op de jaarvergadering van het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij; lees dit bericht.

 

De HBN is voor binnenlandse handel bedoeld. Daarnaast heeft LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, ter aanvulling op de HBN, internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden opgesteld voor LTO-leden.

De internationale voorwaarden zijn een juridisch hulpmiddel bij het maken en vastleggen van afspraken bij rechtstreekse handel met buitenlandse kopers. De afgelopen jaren zien we een verschuiving van traditionele exporteurs naar kwekers die zelf hun export regelen. Daardoor is er met name bij kleine en middelgrote bedrijven behoefte ontstaan aan een juridisch hulpmiddel dat internationaal gebruikt kan worden.

De internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en Pools. De voorwaarden zijn exclusief voor LTO-leden op te vragen via info@spam-protectltobomenenvasteplanten.nl. Vermeld bij de aanvraag ook uw lidmaatschapsnummer en de gewenste taal waarin u de verkoop- en leveringsvoorwaarden wilt ontvangen.

 

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement