Promotie

iVerde

Stichting iVerde is een samenwerkingsverband van Anthos, LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten en de Branchevereniging VHG.  

De stichting werkt namens ondernemers aan de bewustwording van de waarde van groen in onze samenleving. Met ‘zachte’ en  ‘harde’ argumenten wil de stichting voorkomen dat groen een sluitpost wordt op de begroting van gemeenten en bedrijven.  

iVerde helpt ondernemers om via free publicity campagnes consumenten te overtuigen dat ‘groen’ een belangrijk onderwerp is dat niet alleen leuk is. Maar bijdraagt aan ons welbevinden. iVerde wil uitgroeien tot hét voorlichtings- en promotieplatform van het groene bedrijfsleven. Naast het adviseren en faciliteren van (groepen van) bedrijven kan iVerde ook daadwerkelijke, ‘hands-on’-ondersteuning bieden bij de opzet en uitvoering van promotiecampagnes. 

iVerde is ook nauw betrokken bij het programma ‘De Groene Agenda’  waarin wordt samengewerkt met FloraHolland. 

De Groene Stad

De Groene Stad wordt gedragen door:

  • LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten;
  • VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen en
  • Anthos, de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten

Basis van de Groene Stad: streven naar een attractievere, gezonde leefomgeving. Daarbij richt de Groene Stad zich op partijen die bezig zijn met planning en ontwikkeling van stedelijk gebied:

  • beleidsmakers,
  • politiek,
  • adviseurs en
  • bedrijven  

De Groene Stad doet dit door het geven van voorlichting, in beeld brengen van succesvolle praktijkvoorbeelden en het delen van nieuwe wetenschappelijke inzichten. 

De Groene Stad draagt bij aan een doordachte inzet van ‘groen’.  Groen draagt bij aan de oplossing van lucht- en waterproblematiek, gaat sociale en maatschappelijke verloedering tegen en maakt het stedelijk gebied gezonder en aantrekkelijker.

Groen is dan ook geen kostenpost of luxe, maar een investering die geld oplevert. Op de website van de Groene Stad zijn veel voorbeelden te zien van baten op sociaal, maatschappelijk en economisch niveau. Groen doet goed!

Perennial Power

In 2014 heeft een enthousiaste groep vaste plantenkwekers zich verenigd onder de naam ‘Perennial Power’. Het doel van Perennial Power is het onder de aandacht brengen van alle aspecten van de vaste plant. Bij consument en retail. De promotionele activiteiten voor Perennial Power worden uitgevoerd door iVerde, het gemeenschappelijke promotieplatform van de Nederlandse groensector. Jaarlijks organiseert Perennial Power de Week van de Vaste Plant.

De deelnemende Vaste planten kwekers bundelen vooral en in eerste instantie op promotioneel vlak de krachten. Kijk ook op http://perennialpower.nl/.

Floriade

In 2022 hebben diverse LTO Cultuurgroepen gewerkt aan inzendingen op de Floriade in Almere. Het evenement vormde de start van een nieuwe, blijvende stadswijk genaamd Hortus. Het ontwerp is bedoeld als een prototype Green City: een plek die voedsel en energie produceert, die water zuivert en afval hergebruikt.

LTO Noord ziet kans voor een impuls in Flevolandse agrarische ontwikkeling. Die kan, samen met de Floriade-organisatie, overheden en andere betrokken organisaties, invulling geven aan het concept van Growing Green Cities.  

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement