Boeiende avond beter spuitresultaat

donderdag 16 mei, 2024

Tegen de 40 boomkwekers uit regio Opheusden lieten zich afgelopen woensdagavond, bij SKL-keuringsstation Damcon, voorlichten over hoe je de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen kunt verbeteren.

De toepassing dient uiteraard te voldoen aan wettelijke regels. Namens waterschap Rivierenland lichtte Sjoerd Pietersen deze regels toe en waarom het belangrijk is om deze na te leven en normoverschrijdingen te voorkomen. Om de waterkwaliteit te behouden danwel te verbeteren, maar ook om beschikbare middelen te behouden voor de teelt.

De waterkwaliteit wordt gemeten in het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen; de mate van normoverschrijding is per werkzame stof, per regio en per jaar te zien in de Bestrijdingsmiddelenatlas (meest recente resultaten zijn uit 2022). Ook in de Linge bij Opheusden is een meetpunt. „Ieder meetpunt heeft externe invloeden, we kijken niet naar individuele telers, maar naar groepen zoals akkerbouw, fruitteelt of boomkwekerij”, vertelde Pietersen. „We treffen met name bodemherbiciden aan.”

Emissiereductie begint bij goede machines

Vervolgens legde Jaco Kole namens SKL (Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek) de periodieke keuringen van spuitapparatuur uit. „Emissiereductie begint met goede machines die goed blijven werken.” De keuring is iedere drie jaar verplicht. „Die is belangrijk om iedereen bij de les te houden”, aldus Kole. De keuring wordt uitgevoerd op een erkend station zoals bij Damcon. SKL houdt landelijk toezicht en controleert steekproefsgewijs de keuring. „Elk jaar worden er landelijk tegen de 7.000 machines gekeurd volgens SKL-eisen.”

Op het keuringsstation van Damcon, in de werkplaats, legde Anne Koster de keuring in de praktijk uit, en hoe een kweker een machine ter keuring dient aan te bieden (lees dit bericht).

De SKL-keuring gaat over de technische werking van de machine. Gewasbeschermingsregels zijn op EU-niveau vastgesteld, maar driftreducerende eisen op nationaal niveau. In Nederland moet je een driftreducerende spuittechniek (DRT) met minimaal 75% reductie gebruiken.

DRT in fruitteelt

De fruitteelt beschikt over meer DRT dan de boomkwekerij. „Fruittelers kunnen nu kiezen uit 48 opties die op de DRT-lijst staan”, vertelde Jaco van Bruchem namens de Koninklijke Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). Al deze DRT-erkenningen zijn gebaseerd op onderzoek in Wageningen en Proeftuin Randwijk. „Het wordt samen met fabrikanten uitgevoerd. Zij kunnen met de opgedane kennis hun machines optimaliseren.”

Van Bruchem adviseerde de boomkwekerij om in contact te blijven met alle fabrikanten. „Zorg voor projecten waaraan meerdere fabrikanten meedoen. Investeer in metingen om feiten over driftreductie te krijgen.”

Binnenkort in Midden-Brabant

De bijeenkomst bij Damcon was de eerste die de vakgroep in de landelijke boomkwekerij organiseert, binnen de pilot ‘Emissiebeperking door datagedreven gewasbescherming’ die onderdeel is van het LTO-programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’.

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in Midden-Brabant bij SKL-keuringsstation CSB Mechanisatie in Haaren, met onder andere waterschap De Dommel erbij. Nadere info voor kwekers uit die regio volgt binnenkort.

Arno Engels

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement