Bestuur

Henk Raaijmakers

Henk Raaijmakers

Voorzitter LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten

Portefeuille:

 • Internationale samenwerking
 • Water en mineralen
 • Promotie, communicatie
 • Innovatie

 Overige voorzitterschappen:

 • ZLTO vakgroep bomen en vaste planten
 • Raad voor de Boomkwekerij

  070-3382700

  06-12375257

  Download vCard

Jan Veltmans

Jan Veltmans

Vice-voorzitter LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten

Portefeuilles:

 • Gezonde Planten en fytosanitair
 • Betrokken bij Greenport Venlo
 • Voorzitter adviescommissie CEMP Coöperatie

Overig voorzitterschap en lidmaatschap:

 • LLTB vakgroep bomen en vaste planten
 • Lid LLTB-hoofdbestuur, pf water

  +31 654220132

  janveltmans

  Download vCard

Remco Beekers

Remco Beekers

Bestuurslid LTO vakgroep bomen en vaste planten

Overige functies:

 • Bestuurslid ZLTO met portefeuille:
  • Innovatie en onderwijs
  • Maatschappij
 • Voorzitter ZLTO afdeling Breda
 • Lid SER provincie Noord-Brabant
 • Lid Raad van Toezicht Helicon Opleidingen –
 • Stuurgroep LIB (Landbouw Innovatie Brabant)

  06-10282433

  Download vCard

Marco van Ruiten

Marco van Ruiten

Bestuurslid van de vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Functies:

 • Bestuurslid van de Vakgroep
 • Voorzitter van de cultuurgroep Zomerbloemen

Overige bestuurlijke functies:

 • Bestuurslid LTO Duin- en Bollenstreek 
 • Contactpersoon LTO Duin- en Bollenstreek regio Lisse/Hillegom 
 • Contactpersoon LTO Duin- en Bollenstreek water

  +31-(0)652687989

  Download vCard

Sander Hendrikx

Sander Hendrikx

Bestuurslid LTO vakgroep bomen en vaste planten

Caroline Janssen-Michels

Caroline Janssen-Michels

Bestuurslid LTO vakgroep bomen en vaste planten

Overige functies:

 • LLTB vakgroep bomen en vaste planten
 • Lid van de Technische Commissie Groenkeur

  +31610376253

  Download vCard

Jan van Leeuwen

Jan van Leeuwen

Bestuurslid LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten

Portefeuilles:

 • Sociaal economisch beleid

 • Onderwijs

Overige functies:

 • ZLTO vakgroep bomen en vaste planten

  +31624534232

  Download vCard

Michiel Gerritsen

Michiel Gerritsen

Lid LTO vakgroep Bomen en Vaste planten

Voorzitterschappen:

 • Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, waarbinnen de LTO kring Boskoop onderdeel uitmaakt (SBGB)

  +31612980647

  Download vCard

Over LTO

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. 

Het samenwerkingsverband van LTO NoordZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie.  De belangenbehartiging binnen LTO is georganiseerd langs overkoepelende thema's voor land- en tuinbouw en langs de (aantal) verschillende sectoren. Elke sector op zich levert zijn input voor de landelijke thema's. De communicatie naar de leden gaat via verschillende kanalen. De Vakgroep Bomen en Vaste planten speelt daarin een belangrijke rol:

 • De vakgroep zet zich in voor de leden door het ondersteunen en ontwikkelen van ondernemerschap en vakmanschap. In samenwerking met de zes cultuurgroepen, onderzoek- en adviesorganisaties en het onderwijs.
 • De vakgroep zet zich in voor het creëren van ruimte om te ondernemen. Op zowel regionaal, nationaal als Europees niveau. Het gaat hierbij om de thema’s Water, Mineralen, Plantgezondheid (gewasbescherming en fytosanitair) en werkgeverschap.
 • Om bovenstaande te bereiken nemen de bestuurders van de vakgroep deel aan diverse overlegstructuren of zijn vertegenwoordigd in verschillende organisaties.   
© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement