Cultuurgroepen

Taak van de cultuurgroepen is de vaktechnische belangenbehartiging. Dit betekent dat de cultuurgroepen per deelsector ophaalt wat er speelt, en dat op de juiste plaats weglegt voor vervolgacties. Er is daarbij een zeer nauwe samenwerking met de LTO vakgroep. Daarnaast organiseren de cultuurgroepen vakbijeenkomsten, met onderwerpen zoals gewasbescherming, onkruidbestrijding, mineralen, innovaties, bedrijfseconomie.

Er zijn 7 verschillende cultuurgroepen. Onder elke cultuurgroep vindt u de LTO-leden die minimaal 15 NGE van dit gewas telen.

De cultuurgroep "Zomerbloemen" is met ingang van 1 januari 2019 aangesloten bij de LTO vakgroep Bomen en Vaste Planten, waardoor de naam van de vakgroep per 1 januari 2019 veranderd is in:

LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen. Tevens is het logo van de vakgroep hierop aangepast.

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement