Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is in 2015 overgestapt naar betalingen per hectare landbouwgrond. Het kwam in de plaats van het systeem van bedrijfstoeslagen (2006-2014), dat was gebaseerd op historische betalingen. Vanaf 2019 krijgt iedere landbouwer dezelfde waarde per hectare. De toeslagrechten zijn vervallen per 31 december 2014. In 2015 is het nieuwe systeem van betalingsrechten ingevoerd. Er is een overgangsperiode tot 1 januari 2019 met een geleidelijke af- en opbouw van het bedrag naar een gelijk bedrag per hectare voor elke landbouwer. In 2015 kon u betalingsrechten laten toekennen en voor de eerste keer uitbetaling aanvragen. Hier leest u welke voorwaarden golden en hoe u het kon aanvragen.

Alle grondgebruikers kunnen vanaf 2015 gebruik maken van de toeslagrechten. Boom- en vaste plantenkwekers (met grond!) waren daar tot nu toe van uitgesloten. De toeslagrechten kunnen oplopen tot ca. 380,-/hectare (basistoeslag plus vergroeningstoeslag) in 2019.

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement