Convenant afvalstoffen

Afvalbeheersbijdrage verpakkingen

Wettelijk verplicht: Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen (ondergrens: 50.000 kg)

Voegt u per jaar meer dan 50.000 kg verpakkingsmateriaal toe aan uw producten?

En/of verwijdert u meer dan 50.000 kg verpakkingsmateriaal na import?

Registreer u dan nu bij het Afvalfonds Verpakkingen met deze digitale verklaring

Met uw registratie voorkomt u hoge administratieve kosten voor de wettelijk verplichte aangifte voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen die u moet betalen. Uw belang & uw voordeel:

Deze vereenvoudigde procedure geldt exclusief voor leden van de LTO vakroep bomen, vaste planten en zomerbloemen LTO Nederland en Royal Anthos

  • U minimaliseert uw administratieve lasten voor de aangifte
  • U kunt 70% verminderen op uw gewicht dat u afzet in Nederland.
  • Dit geldt niet voor de verpakkingen die u verwijderd na import.
  • uw aanmelding & aangifte moeten uiterlijk 1 april ontvangen zijn
  • u geeft daarbij altijd de totale hoeveelheden verpakkingsmaterialen op: de drempel van 50.000 kg wordt er door het Afvalfonds afgetrokken.

Wat is wel en wat is geen verpakking? Zie de productcatalogus .Toelichting:

het gaat om verpakkingsmateriaal dat nodig is om uw product van uw bedrijf in het handelsverkeer te brengen. Voor potten geldt bijvoorbeeld: potten die nodig zijn voor de levensduur van het product, tellen niet mee (kamerplanten). Potten die na aankoop worden verwijderd (tuinplanten) tellen wel mee. Al het extra’s aan stokken/stokjes, labels, klipjes, folie dat u toevoegt t.b.v. verkoop telt ook mee.

Alles wat u op uw bedrijf gebruikt en daar ook blijft (of als reststof/afval wordt afgevoerd) aan potten, labels, klipjes, stokken/stokjes telt niet mee.

Alle verpakkingen die u verwijdert bij import van producten zijn belast .

Eenmalige logistieke hulpmiddelen (pallets) worden wel beschouwd als verpakkingsmateriaal, maar tellen niet mee voor de aangifte. Zie de  productcatalogus  (kies bijzondere verpakkingen) voor een overzicht hiervan.

Eenmalige logistieke hulpmiddelen  moeten per 2016 aangegeven worden, maar daar geldt geen heffing voor.

 

Lees onderstaande toelichting over het gebruik van de vaststellingsovereenkomst goed door.

Voor meer informatie of een persoonlijk advies kunt u  contact opnemen met het Afvalfonds

Verpakkingen. Zie ook de  website van Afvalfonds Verpakkingen.

 

Toelichting gebruik Vaststellingsovereenkomst Boomkwekerijproductensector

Op 1 januari 2013 is de verpakkingenbelasting omgezet in een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Het Afvalfonds Verpakkingen voert de heffing en inning van deze Afvalbeheersbijdrage uit.

Elke kweker en elk handelshuis die met zijn product meer dan 50.000 kg verpakkingsmateriaal in het economisch verkeer brengt, is wettelijk verplicht deze Afvalbeheersbijdrage te betalen.

Geldt dit ook voor u? Dat kunt u checken met de bijgevoegde rekenhulp.

 

De LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten & Zomerbloemen en Royal Anthos hebben exclusief voor hun leden met het Afvalfonds Verpakkingen een vaststellingsovereenkomst gesloten. Door deze overeenkomst kunt u uw  administratieve lasten voor verschuldigde Afvalbeheersbijdrage tot een minimumkunt beperken. Bovendien krijgt u direct een aftrekpercentage van 70% op de verpakkingen die u afzet in Nederland.

 

Stap 1: Indien u gebruik wilt maken van deze overeenkomst, dan dient u de akkoordverklaring in te dienen bij het Afvalfonds Verpakkingen.

U kunt met deze akkoordverklaring ook direct aangifte doen over het lopende kalenderjaar

U stuurt uw ingevulde  verklaring boomkwekerijproductensector (naar:

Afvalfonds Verpakkingen

Postbus 1266

2260 BG Leidschendam

 

Stap 2: Nadat u geregistreerd bent, doet u online aangifte van het aantal kilogram verpakkingen waarvoor u in  Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen moet betalen

NB: u geeft altijd de totale hoeveelheden verpakkingsmaterialen op: de drempel van 50.000 kg wordt er door het Afvalfonds afgetrokken.

Na ontvangst van uw aangifte ontvangt u van het Afvalfonds een factuur voor de door u verschuldigde afvalbeheersbijdrage.

 

Toelichting Afvalfonds Verpakkingen

De vaststellingsovereenkomst boomkwekerijproductensector geldt voor kwekers en handelshuizen die meer dan 90% van hun totaalomzet genereren met het produceren, importeren en/of exporteren van boomkwekerijproducten, niet zijnde een in Nederland gevestigde detailhandelaar.

            Vaststellingsovereenkomst boomkwekerijproductensector

            Bijlage 1: Verklaring boomkwekerijproductensector

 

Is uw product wel of geen verpakking? Dat vindt u  hier. Voor meer informatie of een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met het Afvalfonds Verpakkingen. Zie ook de  website van Afvalfonds Verpakkingen.

De LTO-vakgroep bomen en vaste planten attendeert u erop dat u niet verplicht bent om deze akkoordverklaring toe te passen. Indien u echter op jaarbasis meer dan 50.000 kg aan verpakkingsmateriaal in het verkeer brengt, dan raden wij u aan om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en op die manier in aanmerking te komen voor een aftrekpercentage van 70%.

Bijlage:

Rekenhulp voor het bepalen van het aantal kilo’s verpakkingsmateriaal dat u toevoegt aan uw product en in het economische verkeer brengt

Voor de bijlage klikt u HIER

 

 

 

 

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement