Convenant afvalstoffen

Afvalbeheersbijdrage verpakkingen

Op 1 januari 2013 is de verpakkingenbelasting omgezet in een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Het Afvalfonds Verpakkingen voert de heffing en inning van deze Afvalbeheersbijdrage uit.

Anthos en LTO Vakgroep Bomen & Vaste Planten hebben met het Afvalfonds Verpakkingen een vaststellings-overeenkomst gesloten voor de periode 2013-2015. De regeling is exclusief voor leden van LTO en Anthos. Brengt u op jaarbasis meer dan 50.000 kg aan verpakkingsmateriaal in het economisch verkeer? Dan raden wij u aan om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen waardoor u in aanmerking komt voor een aftrekpercentage van 70%.

Het is de bedoeling dat je jezelf aanmeldt als belastingplichtige:

http://www.afvalfondsverpakkingen.nl/home/regelingen/boomkwekerijproductensector-anthoslto-nederland/

Als kweker moet je alle verpakkingsmateriaal opgeven die je als eerste in het Nederlandse economisch verkeer brengt. Het afvalfonds trekt er dan 70% af ( inschatting voor export). Kilo’s afval die je verwijdert van geïmporteerde producten moet je ook opgeven. Hier gaat geen percentage vanaf. 

Belangrijke documenten:

 

Meer informatie

Producenten en importeurs met vragen kunnen contact opnemen met Afvalfonds Verpakkingen via de helpdesk:

 

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement