Convenant afvalstoffen

Regeling Afvalfonds Boomkwekerij

Aangiftejaar 2019 t/m 2022.

Bent u een kweker en aangesloten bij LTO Nederland of Anthos? Bestaat tenminste 90% van uw totaalomzet uit het produceren, importeren en/of exporteren van boomkwekerijproducten en bent u geen in Nederland gevestigde detailhandelaar? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze regeling.
Gebruik maken van deze regeling? Zie de site van het Afvalfonds Verpakkingen.

Met uw registratie voorkomt u hoge administratieve kosten voor de wettelijk verplichte aangifte voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen die u moet betalen. Uw belang & uw voordeel:

  • U minimaliseert uw administratieve lasten voor de aangifte
  • U kunt 70% verminderen op uw gewicht dat u afzet in Nederland.
  • Dit geldt niet voor de verpakkingen die u verwijderd na import.
  • uw aanmelding & aangifte moeten uiterlijk 1 april ontvangen zijn
  • u geeft daarbij altijd de totale hoeveelheden verpakkingsmaterialen op: de drempel van 50.000 kg wordt er door het Afvalfonds afgetrokken.

Welk verpakkingsmateriaal?

Het gaat om verpakkingsmateriaal dat nodig is om uw product van uw bedrijf in het handelsverkeer te brengen. Voor potten geldt bijvoorbeeld: potten die nodig zijn voor de levensduur van het product, tellen niet mee (kamerplanten). Potten die na aankoop worden verwijderd (tuinplanten) tellen wel mee. Al het extra’s aan stokken/stokjes, labels, klipjes, folie dat u toevoegt t.b.v. verkoop telt ook mee.

Alles wat u op uw bedrijf gebruikt en daar ook blijft (of als reststof/afval wordt afgevoerd) aan potten, labels, klipjes, stokken/stokjes telt niet mee.

Alle verpakkingen die u verwijdert bij import van producten zijn belast.

Eenmalige logistieke hulpmiddelen (pallets) worden wel beschouwd als verpakkingsmateriaal, maar tellen niet mee voor de aangifte.

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement