Vakgroep en LTO

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. 

Het samenwerkingsverband van LTO NoordZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. De belangenbehartiging binnen LTO is georganiseerd langs overkoepelende thema's. En langs de verschillende sectoren. Elke sector levert zijn input voor de landelijke thema's. De communicatie naar de leden gaat via verschillende kanalen. De Vakgroep Bomen en Vaste planten speelt daarin een belangrijke rol:

  • De vakgroep zet zich in voor de leden door het ondersteunen en ontwikkelen van ondernemerschap en vakmanschap. In samenwerking met de zes cultuurgroepen, onderzoek- en adviesorganisaties en het onderwijs.
  • De vakgroep zet zich in voor het creëren van ruimte om te ondernemen. Op zowel regionaal, nationaal als Europees niveau. Het gaat hierbij om de thema’s Water, Mineralen, Plantgezondheid (gewasbescherming en fytosanitair) en werkgeverschap.
  • Om bovenstaande te bereiken nemen de bestuurders van de vakgroep deel aan diverse overlegstructuren of zijn vertegenwoordigd in verschillende organisaties. Kijk bij de thema's voor de diverse vertegenwoordigingen.   


Missie van de vakgroep

Samen met onze leden-ondernemers focussen we op kansen om onze ondernemingsruimte te optimaliseren en te verbreden. En de samenleving te vergroenen. Geworteld in de sector, verbindend, herkenbaar en vooruitziend werken we vanuit onze passie voor groen.

 

Visie van de vakgroep

We vormen een hecht netwerk van leden die willen investeren in een toekomstbestendige sector bomen en vaste planten. Ons product is de basis voor een groene, gezonde, veilige en prettige leef-, werk- en thuisomgeving in Nederland en ver daar buiten. 

 

Onze kernwaarden zijn:

  • geworteld in de sector
  • verbindend
  • herkenbaar
  • in contact met de maatschappij
  • voor een groene samenleving
  • door, voor en mét onze leden 

De LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten is geworteld in de sector, verbindend, herkenbaar, vooruitziend en werkt vanuit  passie voor groen.

 

Organogram

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement