Praktijkprogramma voor weerbaar telen afgetrapt

vrijdag 01 oktober, 2021

Op woensdag 29 september vond de kick-off plaats van het LTO-praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’. Diverse pilots vormen de bouwstenen van het programma, met als uitgangspunt de teler centraal.

LTO kwam samen met de regionale organisaties en collega-sectororganisaties (waaronder LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen) bijeen voor de kick-off van het praktijkprogramma. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 dat vorig jaar is vastgesteld, met als doel om bedrijfsleven, overheid en maatschappij samen te laten werken aan weerbare plant- en teeltsystemen, de verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur en het terugdringen van emissies en residuen van gewasbeschermingsmiddelen.

Sectorale en regionale pilots

Het praktijkprogramma richt zich op het faciliteren en begeleiden van telers in de transitie naar weerbaar telen: het toekomstbestendig maken van teeltsystemen en het oplossen van eventuele knelpunten. Van nieuwe toepassingstechnieken tot alternatieve teeltconcepten en gewasbeschermingsstrategieën: er is veel nodig om weerbare teeltsystemen te realiseren.

Opzet innovatiekringen in onze sector

Vanuit het principe 'de teler centraal' vormen sectorale en regionale pilots de belangrijkste bouwstenen in dit programma. Belangrijke criteria zijn duurzaamheid, haalbaarheid en betaalbaarheid. De LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen geeft invulling aan het programma middels de opzet van innovatiekringen, lees HIER ons eerdere bericht. De eerste innovatiekring wordt momenteel in sierteeltregio Boskoop opgezet.

 

 

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement