Emissiebeperking

In het onderdeel 'emissiebeperking' binnen het Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste Planten werden vooral demonstraties aan kwekers gegeven. Doel is bewustwording bij kwekers te realiseren als het gaat om  (erf)emissie. Ook is er aandacht voor de vul- en spoelplaatsen, spuittechniek, voorkomen emissie en juist gebruik van middelen. 

Er zijn tijdens de looptijd van dit project 14 bijeenkomsten en testen geweest waarbij een aantal zaken helder zijn geworden voor wat betreft de spuittechniek:

 • Het is belangrijk dat men met goede apparatuur aan de slag gaat. Het blijkt nogal eens dat apparatuur niet goed werkt, zonder dat men het zelf in de gaten heeft. Een verplichte SKL- keuring en goed onderhoud van de spuit kan hier al veel in verbeteren.
 • Met watergevoelig papier of fluorescerende stof kan men zelf inzichtelijk maken wat het resultaat van een bespuiting is geweest. 
 • Met nieuwe technieken kan een net zo goed, tot beter resultaat verkregen worden. Met bijvoorbeeld een laag volume spuit kan men met minder water en minder emissie een goede herbicide behandeling uitvoeren.
 • Met zakpijpen kan men in bepaalde teelten een beter resultaat verkrijgen, bijvoorbeeld tegen dopluis in Taxus.
 • En met lucht ondersteuning krijgt men een betere indringing in gewassen en een depositie van middel aan de onderkant van het blad. Ook bij hoge gewassen.
 • Met hogere druk wil het niet zeggen dat je dieper in het gewas komt. Het ligt voornamelijk aan de druppelgrootte hoe diep de druppel in het gewas komt. Met een dop die een grovere druppel geeft kan men dus een betere indringing verkrijgen en daarbij minder emissie veroorzaken. Belangrijk is dus om te weten waar de ziekte of plaag zit die men wil bestrijden.
 • Met luchtondersteuning moet evengoed rekening gehouden worden met de wind die er is. Door de boom naar voren of naar achteren te kantelen verkrijgt men nog een beter spuitbeeld.
 • Het gebruik van driftarme doppen met de maximale druk die hierbij gebruikt mag worden om tot een 90 of 95% drift reducerende maatregel te komen, geeft niet bij iedere dop een goed spuitbeeld. Met het aanhouden van de gebruikelijke druk bij driftarme doppen van 5 a 6 bar kan men echter zeer mooie resultaten krijgen.
 • Met een Airtec luchtondersteuning krijgt men een mooi resultaat in een bespuiting van lage gewassen.
 • Met gebruik van een hulpstof kan een bespuiting een beter resultaat geven en minder emissie veroorzaken. Met bijvoorbeeld squall of codacide zijn hier mooie resultaten mee te verkrijgen.
 • Middels een invulling van de erfemissie scan krijgt men al snel een beeld  wat er beter kan op het bedrijf.

 

Zie hier het eindverslag.  De presentatie van de eindresultaten treft u hier aan. 

Contactpersoon project: Ard Hendrix, Cultus 

 

Het koepelproject wordt mogelijk gemaakt door:

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement