Preventie en weerbaarheid

Deelprojecten

De projecten die onder het onderdeel  'Preventie en weerbaarheid' vallen, gaan over het scheppen van optimale plantomstandigheden. Planten met minder stress zijn weerbaarder en minder gevoelig voor ziekten en plagen. Ingestoken wordt op:

 • Weerbare bodem en bodemverbetering;
 • Inzet van plantversterkers;
 • Aanpak in specifiek de teelt van buxus en
 • Onkruidbestrijding. 

Weerbare bodem

Een gezonde plant groeit het beste in een goede bodem. De verschillende projecten gaan in op het stimuleren van het bodemleven en de biodiversiteit in de grond.

De volgende projecten vallen hieronder: 

 • Weerbare bodem en bodembalans;
 • Biologische grondontsmetting (aaltjes);
 • Duurzame onkruidbeheersing door middel van afdekmaterialen en
 • Project 'Vitale Circulaire Organische Economie' (VICOE).  Eén van de onderdelen is het opwaarderen van reststromen uit de boomkwekerij met als doel een betere bodemvruchtbaarheid en ziekteweerbaarheid. Dit onderdeel loopt in nauwe samenwerking met de Coöperatieve vereniging Treeport en wordt in het koepelproject gevolgd en ondersteund.

Plantversterkers en supplementen

Er zijn en komen veel plantversterkende middelen op de markt en de tendens is bij te sturen via bladbemesting. De volgende projecten vallen hieronder:

 • Plantweerbaarheid ten behoeve van schimmelbestrijding;
 • Plantversterkers in wortelrot gevoelige gewassen;
 • Plantversterkers voor de vaste plantenteelt.

Buxusteelt

In de Buxus blijft Cylindrocladium zeer actueel. Cylindrocladium is een zeer infectueuze schimmelaantasting. De projecten gaan in op een duurzame en structurele aanpak van onder andere de Cylindrocladium:

 • Buxus door middel van een integrale wijze;
 • Vitale aanpak Cylindrocladium in buxus

Het koepelproject wordt mogelijk gemaakt door:

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement