Zelfvoorzienend energiesysteem druppelirrigatie

vrijdag 23 september, 2022

Op een bijeenkomst van Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas, afgelopen donderdagavond, is onder andere de voortgang van innovatiekringen besproken en een zelfvoorzienend energiesysteem van druppelirrigatie bekeken.

Arno Engels

Donderdagavond kwamen 30 kwekers van rozen en sierteelt, twee groepen binnen de studieclub, bij Lakei Boomkwekerijen bijeen om percelen te bekijken met een valse meeldauwproef en met druppelirrigatie.

De valse meeldauwproef ligt in rozenzaailingen (’Laxa’) van Frans Deckers waar afgelopen maanden verschillende middelen op hun effectiviteit zijn beproefd door Compas Agro. Daaronder Merplus dat onlangs een toelating heeft gekregen, met als actieve stoffen captan en kaliumfosfonaten (kaliumfosfiet). „Zeker de kaliumfosfiet kan, als natuurlijk gewasbeschermingsmiddel, iets positiefs betekenen tegen valse meeldauw”, legden Has van Hal en Dirand van Wijk van Compas Agro uit. Niet alleen in rozen. „Rozen zijn het toetsgewas omdat valse meeldauw hierin snel te zien is. De schimmel kan ook met name in Buddleja en Hebe optreden.”

Hoop op onderscheid chemische en natuurlijke middelen

Van Wijk hoopt dat de wetgever onderscheid zal gaan maken tussen chemische en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. „Dan zou je meer mogelijkheden krijgen om vanaf 2030 nagenoeg emissieloos te kunnen kweken.” In de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 hebben de overheid (Ministerie LNV) en bedrijfsleven (LTO) afgesproken dat teelten vanaf dat jaar ‘weerbaar en nagenoeg emissieloos’ zijn. Om sectoren daarmee te helpen is LTO met LNV-steun het landelijke programma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ gestart, met in onze sector de innovatiekringen.

Zonnepanelen en accupakket

De innovatiekring Horst a/d Maas bekijkt onder andere druppelirrigatie en het effect op de gewasgroei en -gezondheid vergeleken met haspelberegening. Donderdagavond is een perceel van Lakei bekeken waar afgelopen voorjaar druppelslangen zijn gelegd: midden tussen rijen jonge seringen. Het systeem (van Broere) is qua energie zelfvoorzienend dankzij zonnepanelen en een accupakket. „Als er geen zon schijnt”, legde Joep van de Pasch van Lakei uit, „kunnen de accu’s het druppelsysteem toch 2 uur per dag draaiende houden.”

De slangen liggen op 10 cm diepte, maar volgende keer wil Lakei ze iets dieper leggen. „Als de slangen worden volgepompt met water zetten ze iets uit; we konden er net wel/net niet overheen schoffelen.” In de zomer is elke dag dezelfde hoeveelheid gedruppeld, eenmaal omdat het telkens volpompen energie kost.

Bedoeling van de innovatiekringen is om kennis en ervaringen uit te wisselen. Druppelirrigatie is bijvoorbeeld ook een onderwerp dat in Opheusden (laanbomen) en in Zundert (bos- en haagplantsoen) speelt.

Proef met pelargonzuur

Op de bijeenkomst van Horst a/d Maas is ook nog een proef toegelicht met producten die pelargonzuur bevatten, organisch vetzuur bedoeld tegen onkruid. Daaronder Beloukha. „Dit middel werkt het beste als je het ’s ochtends toepast”, concludeerde Has van Hal na de proef, „als het onkruid nog week is en er veel damp op zit. Het toevoegen van hulpstoffen zorgde niet voor een grotere brandwerking.”

Arno Engels

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement