WUR: streven naar 50% hernieuwbare grondstoffen haalbaar

vrijdag 19 april, 2024

Wageningen University & Research heeft het onderzoeksrapport ‘Hernieuwbare grondstoffen voor groeimedia’ gepubliceerd over de toekomstige beschikbaarheid van potgrondbestanddelen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV namens de brede coalitie van overheden en vakorganisaties (waaronder LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen) die zich inzet om de milieu-impact van potgrond te reduceren. Hiervoor ondertekenden zij eind 2023 een convenant.

Lees hier het (160 pagina’s tellende) rapport van WUR. De onderzoekers onderscheiden vier hoofdzaken in de conclusies:

  1. Voor 2030 wordt aanbevolen te streven naar een aandeel hernieuwbare grondstoffen van 50%;
  2. Voor het verruimen van het aanbod op korte termijn kunnen bestaande grondstoffen kokos, houtvezel, schors en compost doorontwikkeld worden door verdergaand fractioneren en vervezelen, alsmede door het samenvoegen van fracties in vooraf gedefinieerde groeimedia met teeltadvies;
  3. Voor het verruimen van het aanbod op langere termijn kunnen de grondstoffen acrotelm (groeiende bovenlaag van veenveld: veenmos en andere veenplanten), verbeterde houtvezel, biochar, landbouwvezels en halffabrikaten met compost doorontwikkeld worden. Dit kan door het stabiliseren van hout en landbouwvezels, het vergroten van het areaal voor paludicultuur (landbouw op natte veengrond), halffabrikaten en composten, en het ontwikkelen van hygiënisatieprocessen en toetsen voor onder andere halffabrikaten;
  4. Het effectief ondersteunen van telers met een opleidingsaanbod en informatievoorziening.

Arno Engels

Meer nieuws

© 2024 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement