Europese marktsituatie, promotie en Brexit besproken op ENA-conferentie

vrijdag 10 september, 2021

Op de jaarvergadering van de European Nurserystock Association zijn diverse actuele thema’s besproken. Zoals een uitzonderlijke marktsituatie, Brexit en fytosanitaire eisen, en promotie van stedelijk groen in Europa.

De ENA hield de conferentie van woensdag 1 tot zaterdag 4 september. Er waren 40 vertegenwoordigers aanwezig uit 19 ENA-landen. Namens de LTO Vakgroep was Jan Veltmans erbij. Henk Raaijmakers werd benoemd tot nieuwe ENA-president.

De vertegenwoordigers spraken over een uitzonderlijke marktsituatie in heel Europa: er is een gebrek aan boomkwekerijproducten om aan de sterk groeiende Europese vraag te voldoen. Dat zorgt wel voor duidelijk betere prijzen en handelsrelaties. Afnemers vermijden last-minute-aankopen en verhogen de productie onder teeltcontracten, om de beschikbaarheid van plantmateriaal voor toekomstige projecten te garanderen.

Pre-exportcertificaat voor VK

Daarnaast kwam de Brexit aan de orde. Een vertegenwoordiger van het juridische team van de Europese Commissie was aanwezig om uitleg te geven over het akkoord tussen het VK en de EU. Hij beantwoordde ook vragen vanuit de Europese boomkwekerij. Op verzoek van de sector is het pre-exportcertificaat verbeterd, en het verkrijgen van het fytosanitair certificaat is geoptimaliseerd en versneld wanneer kweker en exporteur uit twee verschillende EU-landen komen.

Voortgang Green Cities Europe

Ook kwam de voortgang van het EU-promotieproject ’Green Cities Europe’ aan bod. Doel van dit project is meer groen in Europese steden aangeplant te krijgen, en beleidsmakers en afnemers te informeren over de noodzaak en de voordelen ervan. De website TheGreenCities.eu is nu beschikbaar in de talen van 13 EU-landen.

Verder besprak de ENA de aankomende nieuwe Internationale Naamlijsten Houtige Planten en Vaste planten. De geactualiseerde lijsten (editie 2021-2025) verschijnen binnenkort.

Op het programma stonden ook nog lezingen, zoals over de huidige situatie in de boomkwekerij en de tuin- en landschapssector van Duitsland, het gastland van de ENA-conferentie. Tot slot bezocht de ENA in Beieren tuincentra, een boomkwekerij, groenvoorziener, arboretum en het stedelijk groen van München.

Josep M. Pagès

Secretaris European Nurserystock Association

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement