Zunderste innovatiekring bekijkt proeven met veenalternatieven

vrijdag 26 augustus, 2022

De Zundertse innovatiekring is afgelopen week bijeengekomen om praktijkproeven met lokaal geteelde veenalternatieven tussentijds te bekijken.

Arno Engels

Foto Treeport Zundert: Deelnemende kwekers bespraken de praktijkproeven met lokaal geteelde veenalternatieven.

De praktijkproeven zijn afgelopen voorjaar gestart binnen Treeport Zundert, op verschillende bedrijven die Lauris nobilis, Acer palmatum, Hydrangea en vaste planten in pot kweken. De potgrondmengsels zijn samengesteld met de kwekers en zijn volledig veenvrij. Het veen is deels vervangen door Miscanthus giganteus (olifantsgras), Tagetes (afrikaantjes), lisdodde, compost en champost. De eerste drie, vezelrijke producten, zijn vooral bedoeld voor de luchtigheid van de potgrond; ze houden vocht minder vast. Voor het vochthoudend vermogen is daarom RHP-compost toegevoegd.

In het begin van het groeiseizoen hadden de proefplanten over het algemeen geleden van een hoge EC in de pot, in combinatie met een hoge pH. Hierdoor was er een groeiachterstand ten opzichte van planten in de standaard gebruikte potgrond. Daarna heeft de groei zich in positieve zin hersteld, aldus René van Gastel die de proeven vanuit GroeiBalans begeleidt. „We gaan nu kijken hoe we een hoge pH kunnen voorkomen, en of we de compost voor een deel kunnen vervangen door kokos of door veen.”

De afgelopen maanden zijn fysische, chemische en biologische monsters genomen van de potgrond. De bio-monsters geven weer in hoeverre bodemschimmels, bacteriën en andere organismen zich verhouden in de pot. „We zagen nu al schimmels in de potgrond”, vertelt Van Gastel. „Dan kan je denken dat dat niet goed is, maar je moet eerst kijken wat het precies is.” Daarnaast zijn bladmonsters genomen. „Die moeten we nog beoordelen.”

Verder ging op een bedrijf de doorgemengde Tagetes in de pot kiemen. De oorzaak hiervan wordt nog onderzocht. „Hoe rijp waren de afrikaantjes op het moment van oogsten? Dat was voor ons een leermoment.”

Arno Engels

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement