Waterzuiveringsplicht kassen en tunnels verplicht per 1 januari 2018

dinsdag 09 januari, 2018
Heb je een kas, ondersteunend glas of blijvende tunnels waarin planten worden (op)gekweekt of bewaard? Dan moet je voldoen aan de waterzuiveringsplicht die op 1 januari 2018 van kracht is gegaan. ZLTO kan de bewijslast verzorgen.

Een van de oplossingen om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen, is volledige recirculatie oftewel nullozing. Uitgangspunt is dat de ondernemer de bewijsvoering verzorgt en dat de toezichthouder controlepunten heeft om deze bewijsvoering te beoordelen en hier een uitspraak over kan doen.

Wie vanuit de kas of tunnel geen drainage- of drainwater loost op riool, bodem of oppervlaktewater, moet dat aan kunnen tonen. Ook als de ondernemer in de kas of foliekas geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, moet de ondernemer dat kunnen laten zien.

 ZLTO brengt alles in kaart

ZLTO kent alle regeltjes rondom het nullozen, de voorwaarden, het verzamelen van bewijslast en de aanvraag bij het bevoegd gezag. Op locatie brengt ZLTO de waterstromen en het teeltsysteem in beeld en legt vast welke maatregelen er op het bedrijf al zijn of nog worden getroffen. Inmiddels hebben 35 leden gebruik gemaakt van onze diensten. 

Bedrijven met meerdere locaties hoeven maar één rapport op te stellen. Wel moet elke afzonderlijke locatie op dezelfde uitgebreide manier in beeld worden gebracht.

 Meld je aan

ZLTO levert deze dienst voor leden voor een bedrag van 500 euro per locatie (elke extra locatie 250 euro). Niet-leden betalen 750 euro (elke extra locatie 375 euro). Meer informatie via alexander.formsma@zlto.nl.

 

 

Met vriendelijke groet, 

Alexander Formsma

Team Plant 

Meer nieuws

Geen nieuwsbrief

© 2018 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO