Column: Wat zal het najaar doen?

vrijdag 17 september, 2021

De zomer is voorbij. De afzetverwachtingen voor komend na- en voorjaarsseizoen zijn hooggespannen. Coronamaatregelen worden afgeschaald. Er worden met de nodige voorzorgsmaatregelen weer bijeenkomsten gehouden en samenscholingen georganiseerd.

Aad Vollebregt

De afzet van tuinplanten is goed gestart en na een wat trage start groeien de gewassen voorspoedig. Deze optimistische sfeer proef je in het vak en we genieten ervan.

Maar zonder het feestje te willen bederven blijven er ook nog wat uitdagingen over. Op de loer ligt immer de mogelijke vondst van een quarantaine-organisme. Niet alleen voor uitvoerende werkzaamheden, maar ook voor leidinggevende en commerciële taken is er een tekort aan medewerkers. Regelmatig poppen er extra eisen op van derde landen zodat de export naar dat land in gevaar komt. Het  gewasbeschermingsmiddelenbeleid blijft er één van vele verrassingen (en regelmatig ook successen).

En wat betekent de klimaatverandering voor ons? Er liggen wel plannen om veel bomen te gaan planten in Nederland en de EU, maar concretisering over wat en hoe blijft vooralsnog uit. Agroforestry is voorlopig nog een lege huls. Voedselbossen vooralsnog een romantisch idee.

Of deze (en andere) uitdagingen voldoende het hoofd kunnen worden geboden is ongewis, maar het najaar zal meer duidelijkheid geven.

Er valt op velerlei terreinen natuurlijk veel positiefs te melden. We gaan naar meer gebruik van beter recyclebare potten, meer inzet van natuurlijke plantbeschermers, meer gecertificeerde bedrijven, meer samenwerking tussen potgrondleveranciers en de sector om het veengebruik te reduceren. De samenwerking tussen Naktuinbouw, NVWA en sector is constructief om op die wijze fytosanitaire bedreigingen het hoofd te bieden.

De bomen, vaste planten en zomerbloemen-inzendingen op de Floriade zien er prachtig uit. Webinars ten behoeve van de sector worden goed bezocht en zullen worden gecontinueerd. De jongerendag bij De Buurte in Oene trok zo´n 150 enthousiaste jongeren die hun toekomst in onze sector vorm willen geven.

Al met al: ondanks de uitdagingen ligt er een goede toekomst in het verschiet.

Aad Vollebregt

Voorzitter LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement