Vinger aan de pols voor economische impact Oekraïne

vrijdag 06 mei, 2022

Alleen als ondernemers in onze sector de kostprijsstijgingen als gevolg van de Oekraïne-crisis kunnen doorberekenen, dan vallen de inkomenseffecten voor hen mee. Een vinger aan de pols is noodzakelijk om te zien of doorberekenen inderdaad lukt in de praktijk.

Die conclusie trekt LTO Nederland op basis van het macro-economische rapport van Wageningen Economic Research naar de mogelijke inkomenseffecten van oorlog in de Oekraïne op de land- en tuinbouw. De vinger aan de pols is nadrukkelijk nodig omdat in de praktijk blijkt dat verschillende ondernemers de grote kostenstijgingen nog maar mondjesmaat kunnen doorberekenen. Bovendien is het risico groot dat het meest pessimistische scenario in de doorberekeningen door de praktijk wordt ingehaald. Bijvoorbeeld voor diesel, waar we nu al op een stijging van ruim 50% zitten, in plaats van de 30% in rapport.

Ook in boom- en vasteplantenteelt forse schade

Uit een eerdere quickscan onder honderden LTO-leden bleek dat de kostprijsstijgingen van onder andere kunstmest en energie bijna volledig op het bord van Nederlandse boeren en tuinders terecht komen. Driekwart kan de gestegen kosten niet doorberekenen aan de volgende schakel in de keten. Slechts 1 op de 30 kan dat grotendeels wel of volledig. Andere analyses laten zien dat de economische schade juist fors is, onder meer in de glastuinbouw, maar ook in de boom- en vaste plantenteelt.

Inkomenseffecten eerlijk verdelen in keten

LTO concludeert dat ketenpartijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat de inkomenseffecten eerlijk worden verdeeld over alle schakels in de keten. Het rapport laat zien dat de keten hier op macroniveau inderdaad toe in staat moet zijn.

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement