SMK vraagt inbreng voor herziening On the way to PlanetProof Plantaardige producten

donderdag 13 januari, 2022

Heeft u suggesties voor verbetering van de certificeringseisen van On the way to PlanetProof? Laat het SMK weten.

De criteria van het certificatieschema On the way to PlanetProof voor plantaardige producten worden in 2022 herzien, meldt SMK. De herziening zorgt ervoor dat de criteria actueel blijven. Alle belanghebbenden zijn uitgenodigd om aandachtpunten in te brengen.

De herziening heeft als doel om de criteria waar nodig aan te passen, zodat de ambitie en haalbaarheid van het schema gewaarborgd blijven. Daarnaast wordt het schema op een aantal punten geactualiseerd, waaronder de lijsten van toegestane gewasbeschermingsmiddelen.

Suggesties kunt u vóór donderdag 20 januari 2022 indienen via dit online-formulier. Het College van Deskundigen Plantaardig behandelt de inbreng en besluit of dit wordt meegenomen in de herziening. De herzieningsvoorstellen worden van 1 tot 31 oktober 2022 besproken in een openbare consultatie. Op 8 december 2022 worden de nieuwe criteria vastgesteld door het College. Het herziene certificatieschema zal ingaan op 1 januari 2023. 

Meer nieuws

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement