Samenwerking om insleep Q-organisme te voorkomen

woensdag 19 mei, 2021

Gezamenlijk met de boomteeltregio’s Opheusden, Zundert, Boskoop en Horst aan de Maas, Anthos en Naktuinbouw werkt LTO in een project rond quarantaine-organismen. Gezamenlijk doel is om het risicobewustzijn over Q-organismen tijdens handel en import bij kwekers te verhogen.

Anneke van Dijk

Foto Oost-Aziatische boktor: NVWA/EPPO

Er zijn veel verschillende Q-organismen die een bedreiging kunnen vormen voor de boomkwekerij. Daaronder Xylella fastidiosa, en daarnaast zijn er nog meer gevaren: zoals laatst uitheemse schorskevers die de NVWA in kassen had gevonden, en nu een bepaalde luis die met kerstbomen is meegelift naar Zuid-Europa en daar de Romeinse pijnboom (Pinus pinea) bedreigt, klik hier voor NRC-artikel.

De gevolgen bij een vondst of een uitbraak van een Q-organisme kunnen groot zijn. Door het bewustzijn bij kwekers te verhogen, hopen we het risico te verlagen.

Fytocompass beter geschikt maken

In het project werken deze organisaties samen: Tree Centre Opheusden, Treeport Zundert, Greenport Regio Boskoop, Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas, handelsbond Anthos en LTO/Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen.

Tijdens het project wordt de website Fytocompass.nl beter geschikt gemaakt voor Q-organismen die specifiek de boomkwekerij kunnen raken. De projectpartners besteden veel aandacht aan kennisverspreiding. Dat gebeurt in eerste instantie onder kwekers, maar we proberen ook andere importerende sectoren (zoals tuincentra) mee te nemen in het risicobewust worden.

Mocht je meer willen weten over dit project, neem dan contact op met Anneke van Dijk: avdijk@spam-protectlto.nl.

FytoCompass.nl biedt ondernemers in de land- en tuinbouw informatie over ziekten en plagen. Op de site staan ook vragenlijsten waarmee fytosanitaire risico’s in kaart worden gebracht. FytoCompass is een initiatief van land- en tuinbouworganisaties dat mede mogelijk gemaakt is door het ministerie van LNV.

 

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement