Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 definitief

vrijdag 15 mei, 2020

Er is hard gewerkt door de organisaties die u vertegenwoordigen, met name de LTO vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen, om de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen zoveel mogelijk te beperken. We willen niet dat gezonde bedrijven hierdoor omvallen. Vorige week werd bekend gemaakt dat het noodfonds voor de sierteeltsector is opengesteld. De regeling die hierover gaat is goedgekeurd door de Europese Unie en gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is daarmee definitief.

Een aantal punten over de regeling hebben we hieronder voor u op een rij gezet, gebaseerd op de tekst van RVO:

Kom mijn bedrijf hiervoor in aanmerking?

Als u met uw bedrijf in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet had door de coronamaatregelen, dan kunt u één keer een tegemoetkoming krijgen met de opengestelde regeling.

Aanvraagperiode: U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 7 mei tot en met 4 juni 2020.

Hoogte tegemoetkoming

Hoeveel geld u krijgt hangt af van uw omzetschade. Het gaat om de omzet van de periode 12 maart tot en met 11 juni, in de jaren 2017 tot en met 2020. De omzet bestaat uit de inkomsten die u had door de verkoop van producten. Voor de omzet van 2020 heeft u de producten al wel geleverd, maar kan de klant ook nog in de post Debiteuren staan.

U berekent het gemiddelde van de 3 vorige jaren. U bepaalt dan het verschil met 2020 en haalt daar 30% af. De uitkomst is uw omzetschade. De tegemoetkoming is 70% van dit bedrag.

Voorwaarden:

Uw bedrijf  heeft in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020:

 • in elk geval 30% omzetverlies en
 • wordt geconfronteerd met een combinatie van de volgende situaties:

– de productie gaat door terwijl er nauwelijks omzet wordt gemaakt;

– producten zijn slecht of niet houdbaar vanwege bederfelijkheid en er zijn geen of beperkte alternatieve toepassingsmogelijkheden; en

– in de periode maart, april en mei is een grote seizoenspiek in productie, personele bezetting en omzet.

In uw bedrijf:

 • vraagt u voor uw werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;
 • houdt u uw werknemers zoveel mogelijk in dienst;
 • blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk;
 • betaalt u het loon van de werknemers door.
  Dat geldt voor alle contractvormen.

Krijgt u voor dezelfde schade andere financiële steun? Deze bedragen moet u van uw tegemoetkoming afhalen. U krijgt bijvoorbeeld al een andere tegemoetkoming of geld van uw verzekering. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee.

Uw aanvraag voorbereiden

Gaat u een aanvraag doen, zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 • eHerkenning niveau 1 (of hoger);
 • het KVK-nummer van uw bedrijf. Let op: niet het vestigingsnummer/RSIN;
 • het bankrekeningnummer van uw bedrijf of het rekeningnummer waarmee u de zakelijke betalingen doet. Let op: Het rekeningnummer dat u bij uw aanvraag invult, is de rekening waar u de tegemoetkoming op krijgt. Controleer deze daarom goed;
 • het correspondentie- en bezoekadres van uw bedrijf;
 • de gegevens over de omzet of brutowinst van uw bedrijf over de jaren 2017, 2018 en 2019;
 • uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

U hoeft bij deze aanvraag geen bijlagen mee te sturen. De bewijsstukken die horen bij de vaststelling stuurt u later naar ons op. U krijgt van ons een e-mail waarin staat vanaf wanneer u de vaststellingsaanvraag met bijlagen kunt versturen.

Waar kan ik de aanvraag doen?

U kunt alleen digitaal aanvragen via Direct regelen op mijn.rvo.nl.

U gaat naar Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw op mijn.rvo.nl. Onder Direct regelen klikt u op Aanvragen.

 1. Log in met eHerkenning niveau 1 (of hoger).
 2. Kies of u inlogt als organisatie of particulier en vul uw KVK-nummer in.
 3. Klik op in Mijn overzicht op de blauwe knop met Aanvragen.
 4. Zoek via het trechtertje naast Regelingen op de naam van de regeling.
 5. Klik achter Aanvullende tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw op Aanvragen.

In een video van 3 minuten op de site van RVO wordt u uitgelegd welke stappen u zet in de aanvraag. Klik op ‘een video van 3 minuten’ voor de link.

Na uw aanvraag

Zolang RVO het verzoek nog niet heeft beoordeeld, kunt u de aanvraag nog veranderen.

Wanneer krijg ik de tegemoetkoming?

U ontvangt binnen 5 werkdagen een voorschot. Dit is de helft van de tegemoetkoming. Daarna vraagt u de definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aan. U krijgt de rest van het bedrag binnen 8 weken nadat wij de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken hebben ontvangen. Deze termijn kan langer worden als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld. U leest hier meer over op Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw.

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement