Nieuwe naam van Commissie Zomerbloemen is “bestuur Cultuurgroep Zomerbloemen”

vrijdag 08 maart, 2019 -  Gerrit Peeters
De zomerbloemen telers worden binnen de “LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen” vertegenwoordigd door met name “de commissie zomerbloemen”. De zomerbloementelers vormen vanaf 1 januari 2019 de zevende cultuurgroep binnen de vakgroep. de “Commissie Zomerbloemen” vormt het bestuur van de cultuurgroep Zomerbloemen. Om die reden is de naam van de Commissie Zomerbloemen verandert in “bestuur van de Cultuurgroep Zomerbloemen”.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Marco van Ruiten (voorzitter), Paul Koenraadt, Nico Wigchert, Johan Boere, Adri Bos, T, Steenwijk, Geert Op ’t Hof en als adviseur neemt Henk van de Berg deel aan de bestuursvergaderingen. De cultuurgroep Zomerbloemen, inclusief het bestuur wordt ondersteund door Gerrit Peeters, die tevens secretaris is van de zes andere cultuurgroepen.

Afgelopen woensdag vond de eerste vergadering plaats van het bestuur van de Cultuurgroep, te gast bij Johan Boere te Leimuiden.

Besproken onderwerpen waren, naast de kennismaking o.a. Structuur van de Vakgroep en de Cultuurgroepen, Terugkoppeling vanuit de Adviescommissie Cemp Coöperatie (knelpunten en wensen m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen), Floriade Almere 2022 en activiteiten voor de zomerbloementelers in 2019.

De eerste volgende activiteit zal bestaan uit bijeenkomsten met als thema’s: Hoofdlijnen akkoord, Emissiereductie mogelijkheden, Drukregristratie verplichting per 1-1-2020. Tevens zal deze bijeenkomst gecombineerd worden met de mogelijkheid om punten de halen voor de spuitlicentieverlenging voor het onderwerp techniek. Binnenkort kunt u hier een uitnodiging voor ontvangen.

De volgende vergadering van het bestuur wordt op het Floriade terrein in Almere gehouden, zodat in overleg met de organisatie van de Floriade besproken kan worden wat mogelijkheden zijn voor de zomerbloementelers om zich te promoten op de Floriade in 2022.

 

Indien u vragen of suggesties heeft kunt u  contact opnemen met de bestuursleden of met de secretaris Gerrit Peeters,

Mail: gerrit@spam-protectltobomen.nl

Tel: 06-25120007

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement