Innovatiekring Opheusden sluit aan op natuurinclusief project

vrijdag 13 mei, 2022

De innovatiekring rond weerbaar telen die start in Opheusden, wil deze praktische onderwerpen in de vollegrond aanpakken: duurzaam beheer van onkruid en bodemschimmels, en effectief watergeven.

Arno Engels

Afgelopen woensdag is de innovatiekring die de LTO Vakgroep samen met Tree Centre Opheusden en Compas Agro start in de laanboomregio, toegelicht op een praktijkbijeenkomst rond mechanische onkruidbestrijding.

Deze bijeenkomst vond plaats bij Boomkwekerij Crum en was georganiseerd door TCO en Natuurinclusief Betuws Boeren. Dit is een lopend project rond het toepassen van natuurinclusieve maatregelen op agrarische bedrijven waaronder boomkwekerijen. Zoals aanleg van bijvoorbeeld bloemstroken op percelen om nuttige insecten aan te trekken. Hiermee kan het gebruik aan gewasbescherming verder worden verlaagd, wat ook de doelstelling is van de innovatiekringen in de landelijke sector.

Een zestal kwekers had eerder bij TCO en Compas Agro aangegeven deze onderwerpen verder onder de loep te willen nemen: duurzaam onkruidbeheer, beheer van bodemschimmels zoals Verticillium en Fusarium, en effectieve water- en voedingsgift via druppelslangen. Het natuurinclusieve project en de innovatiekring kunnen op elkaar aansluiten en elkaar versterken, wat ook de wens is van TCO. De innovatiekring in Opheusden zal vanuit Compas Agro begeleid worden door Stefan Even, en/of Dirand van Wijk of Simon van Houwelingen.

Water extra belangrijk thema

Net als in andere boomteeltregio’s wordt druppelirrigatie in Opheusden steeds meer toegepast. In de laanboomregio is water nu een extra belangrijk thema aangezien de provincie Gelderland er gebieden heeft aangewezen als drinkwaterreserveringsgebied. Hierdoor staat de toekomst van bedrijven op het spel. TCO, LTO Noord en andere partijen zijn al in actie gekomen (Laat de teelt niet opdrogen).

Ook de innovatiekringen in Zundert en Horst a/d Maas nemen onder andere efficiënt watergeven onder de loep, met name een vergelijking tussen druppelirrigatie en haspelberegening. Duurzaam onkruidbeheer is ook bij de innovatiekringen in Horst a/d Maas en Boskoop een onderwerp van aanpak. In Zundert en Horst a/d Maas wordt daarnaast ingezoomd op (lokaal geteelde) veenalternatieven voor potgrond.

Demo's van innovaties

De praktijkbijeenkomst bij Crum werd bijgewoond door circa 50 laanboomkwekers. Er waren demonstraties van de nieuwste machines voor mechanische onkruidbestrijding. Op kleigrond is dit uitdagender dan op zandgrond. Bekijk hier een video met enkele impressies van de innovaties.

Arno Engels

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement