23 mei: Europese verkiezingen.

vrijdag 17 mei, 2019 -  LTO
Dag in dag uit heeft u te maken met de wet- en regelgeving uit Brussel. Wat staat er voor uw bedrijf op het spel? De economische belangen zijn groot. Ga dus stemmen op 23 mei!

· Handel en open grenzen Nederland exporteert jaarlijks voor 100 miljard euro aan agrarische producten, waarvan driekwart naar de Europese Unie. Brussel onderhandelt namens Nederland over markttoegang tot landen als Japan, Canada en Mexico. Belangrijk is dat importproducten voldoen aan de Europese voedselveiligheids- en kwaliteitseisen. 

· Klimaatbeleid De Europese Unie tekende in 2015 mede namens Nederland voor het mondiale klimaatakkoord van Parijs. Boeren en tuinders kunnen een bijdrage leveren aan oplossingen en hebben ook te maken met de gevolgen van klimaatverandering. 

· Arbeidsmigratie Dankzij Europa is er vrij verkeer van personen binnen de EU. Arbeidsmigranten zijn voor de land- en tuinbouw van groot belang. 

· Milieubeleid De Europese Unie heeft wetgeving voor milieubescherming, water- en luchtkwaliteit. In uw bedrijf heeft u hiermee dagelijks te maken.

· Volksgezondheid, dier- en plantgezondheid Er zijn EU-regels voor voedselveiligheid, etikettering, toelating van gewasbeschermings- en diergeneesmiddelen en bestrijding van dier- en plantziekten. 

· Kennis en innovatie (“Horizon Europa”) Europa wil van 2021-2027 10 miljard euro uitgeven aan onderzoek en innovatie op het gebied van voedsel, landbouw, plattelandsontwikkeling en bio-economie. 

· Brexit In juni 2016 besloot de bevolking van het Verenigd Koninkrijk met een miniem verschil (52%) om de EU te verlaten. Het VK is voor Nederlandse boeren en tuinders de derde exportmarkt; 

· Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) Jaarlijks gaat er in Nederland bijna 1 miljard euro naar de land- en tuinbouwsector via betalingsrechten, plattelands- en marktbeleid en telersverenigingen. Op dit moment wordt er in Brussel onderhandeld over het GLB 2021-2027. 

· Markten, prijsvorming en positie in de keten Het GLB geeft boeren en tuinders ruimte binnen de mededinging om samen te werken in erkende producentenorganisaties zoals coöperaties. Daarnaast zijn er regels tegen oneerlijke handelspraktijken. Bij crises kan Brussel snel ingrijpen in de markt.

Zie ook: http://lto.nl/media/default.aspx/emma/org/10898532/Brochure+Europese+verkiezingen+DEF.pdf

En http://lto.nl/dossiers/EU-Verkiezingen-2019

 

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement