Coordinator Effectief Middelenpakket

De LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten heeft zich in 2014 actief ingezet om financiële ruimte te scheppen voor een Coördinator Effectief Middelen Pakket (CEMP). Eind 2014 is Peter van t' Westeinde aangenomen als coördinator. Hij werkt aan oplossingen voor knelpunten in het middelenpakket voor de sector. Hij werkt daarin samen met de coördinatoren van andere sectoren. Maar ook binnen het Expert Centre Specialty Crops met toelatingshouders en de nVWA. 

De eerste nieuwsbrief van de CEMP geeft een beeld van de resultaten van 2015. 

Peter van t'Westeinde is tevens projectleider van het Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste Planten.

Contact: Peter van t'Westeinde, telefoon: 0031-621853449

© 2018 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO