Wageningen onderbouwt beschikbaarheid potgrondbestanddelen tot eind 2030

woensdag 08 maart, 2023

Wageningen University & Research is een project gestart naar de beschikbaarheid van potgrondbestanddelen en hernieuwbare grondstoffen tot eind 2030.

Arno Engels

Het project ‘Beschikbaarheid potgrondconstituenten 2030’ wordt dit jaar uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV, namens de brede coalitie van overheden en vakorganisaties die zich inzet om de milieu-impact van potgrond te reduceren. Hiervoor ondertekenden zij in november een convenant.

De coalitie heeft afgesproken dat in 2050 het gebruik van potgrond (en substraten) in de keten geen negatieve milieu-impact geeft en CO2-neutraal is. Hiervoor dient potgrond in 2050 voor minimaal 90% uit hernieuwbare grondstoffen te bestaan.

Voor de professionele markt moeten de doelen voor 2030 nog verder vastgesteld worden. De coalitie heeft Wageningen University & Research (business unit Glastuinbouw) gevraagd een onafhankelijke onderbouwing te geven van de in 2030 haalbare percentages hernieuwbare grondstoffen.

Betrouwbare schattingen van volumes

Bedoeling is dat Wageningen betrouwbare schattingen geeft van de huidige gebruikte volumes van potgrondbestanddelen en de technisch mogelijke toename van gebruik tot eind 2030. Daarnaast zullen er ook betrouwbare schattingen komen van mogelijk te gebruiken potgrondbestanddelen en beschikbare volumes van hernieuwbare grondstoffen die al een rol kunnen spelen tot eind 2030. Kenniscentrum RHP zal een eerste technische beschouwing geven van potentieel nieuwe bestanddelen. Het rapport wordt eind 2023 verwacht.

Convenant niet tegen veen

Het convenant is in november ondertekend door: minister van LNV, minister voor Klimaat en Energie, VPN (potgrond- en substraatfabrikanten), LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, Vakgroep Paddenstoelenteelt, Glastuinbouw Nederland, Plantum, Tuinbranche Nederland, Branchevereniging voor Organische Reststoffen, VGB (bloemisterijhandel), VBN (bloemenveilingen), Nederlandse Fruittelers Organisatie, RHP, RPP (Responsibly Produced Peat) en stichting Turfvrij.

Het convenant is niet tegen veen, legde Han de Groot, directeur Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland, uit op ons potgrondwebinar in december. Kijk zijn presentatie en uitleg hier terug.

Arno Engels

Meer nieuws

In memoriam Peter Heutinck

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement