Vol gas vooruit

dinsdag 09 januari, 2018 -  Henk Raaijmakers
Allereerst wil ik iedereen het allerbeste wensen in gezondheid, gezin, werk en bedrijf. Gezond van lijf en leden maakt dat je de wereld aankunt. En met een aantrekkende economie en langzaam verbeterende markt zijn de vooruitzichten voor de boomkwekerij positief.

Het is heerlijk even weg te zijn van het bestuurlijke werk en gewoon zonder volle agenda thuis op de kwekerij te zijn, de afgelopen weken.

Maar een nieuwjaar geeft ook weer nieuwe kansen, uitdagingen en ambities.

Na de modernisering staat LTO Nederland als een huis, met een sterke voorzitter, 30 zeer bekwame medewerkers op landelijk niveau, een zelfde aantal in de regionale ondersteuning en nieuw benoemde zeer betrokken bestuurders. LTO is leidend  in de CAO onderhandelingen, we hebben de lead in plantgezondheid met de ambitie 2030. En staan we op het punt als vakgroep een coöperatie op te richten voor het behoud van gewasbeschermingsmiddelen.

Internationaal wordt er hard gewerkt aan markttoegang naar landen als Rusland, Turkije en China, in het bijzonder voor onze leden. Verder hopen wij dit jaar onze samenwerking binnen de Groene Stad en Floriade verder uit te bouwen samen met Anthos en mogelijk Flora Holland.

Samenwerking ook met Treeport Zundert, TCO, Greenport Boskoop, VGB, Duitse en Belgische bond van boomkwekers en de vele sectoren binnen LTO.

Er is echter één hele grote verandering die onze sector echt vooruit helpt. En dat is het ministerie van LNV. We hebben goede contacten met Economische Zaken maar bij het nieuwe ministerie van LNV is LTO (en daarmee onze vakgroep) kind aan huis. De toegang tot andere ministeries, NVWA, Unie van Waterschappen en anderen is daardoor beter geborgd. Een daadkrachtige voorzitter, ‘n sterke minister van LNV, een aantrekkende markt en nieuwe jonge vakgroepbestuurders.

Samen met onze leden gaat de vakgroep in 2018 vol gas vooruit.

Meer nieuws

Geen nieuwsbrief

© 2018 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO