Stichting Hulpmaterialen verhoogt adviesprijzen fust

donderdag 22 september, 2022

Het bestuur van de Stichting Hulpmaterialen heeft besloten om de adviesprijzen voor boomkwekerijfust aan te passen aan de marktomstandigheden.

Sterke prijsstijgingen van verschillende grondstoffen liggen ten grondslag aan dit besluit. Omdat steeds meer landen vanuit fytosanitair oogpunt ISPM15-behandeling eisen voor het gebruik van houten verpakking, zijn de prijzen van behandeld houten fust toegevoegd aan het overzicht.

De stichting adviseert sectorgenoten om met ingang van 13 september 2022 de statiegeldprijzen te hanteren. Hoewel het hanteren voor onderlinge verrekening de efficiency ten goede komt, wordt benadrukt dat deze een niet-bindend karakter hebben.

De prijzen van de hoge- en lage logokist zijn gebaseerd op een halve vracht.

De adviesprijzen luiden als volgt:

  • Hoge logokist: € 4,60
  • Lage logokist: € 3,50
  • Utilysys klapkrat: € 6,50
  • Leliekrat: € 4,00
  • Deense doos gecoat (54x31x20): € 1,20
  • Meermalig pallet met rondom klossen (100x120): € 10,00 (ISPM € 11,50)
  • Palletbox (100x120x90) zonder deksel (nieuw): € 30,00 (ISPM € 32,50)

Koop uw logokisten bij uw fabrikant of uw fouragehandel: Er moet volgens HBN-voorwaarden geleverd worden in logokisten. Niet-logokisten kunnen worden geweigerd. De Commissie wijst er verder op dat volgens de HBN-voorwaarden gebruik gemaakt moet worden van potten zonder scherpe randen, dit ter voorkoming van gewasbeschadiging. Kijk op de site van de Raad voor de Boomkwekerij voor meer informatie.

De Commissie raadt voorts aan om gebruik te maken van officiële CC-karren. Voor meer informatie zie de site van Container Centralen.

Meer nieuws

© 2022 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement