Overleg over aanpassing NOW regeling

vrijdag 03 april, 2020

Afgelopen dinsdag 31 maart 2020 werd door het kabinet de NOW-regeling gepubliceerd.

Deze  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) is bedoeld voor steun aan bedrijven die door de coronacrisis zwaar in de problemen zijn gekomen. Onder voorwaarden kunnen bedrijven een beroep doen op subsidie voor loonkosten. Vanaf 6 april kunnen bedrijven zich bij het UWV aanmelden voor deze regeling.

Al direct na publicatie van de regeling kwamen bij de LTO vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen signalen binnen dat de regeling niet aansluit bij de afzetpiek in het voorjaar  waar veel van onze leden mee te maken hebben. Bedrijven die 50 tot 70 % van hun omzet in de periode maart, april en mei, verkrijgen en hier een heel jaar (of nog langer) naar toe werken, komen nu niet in aanmerking voor de NOW regeling.

Bij LTO Nederland is reeds voor de publicatie van de regeling aangegeven dat de regeling niet aansluit bij het seizoensmatige werk en de seizoensmatige afzet van de producten van veel bedrijven. Het ministerie van SZW is zich hiervan bewust maar heeft vanwege de  snelheid gekozen voor een generieke regeling met weinig ruimte voor maatwerk.

Door de vakgroep is voorgesteld om de regeling aan te passen voor bedrijven met seizoensmatige omzet, waarbij de huidige omzetten (realisatie en prognose) worden vergeleken met de omzetten in dezelfde periode vorig jaar. Het voorstel van de vakgroep hebben we kunnen onderbouwen met gegevens die enkele leden beschikbaar hebben gesteld. Dit verzoek is afgelopen donderdag besproken in een overleg met de ministers van SZW en EZK, waaraan Marc Calon deelnam vanuit LTO Nederland. Op vrijdag 3 april heeft LTO samen met VNO-NCW verder gewerkt aan voorstellen waarin de NOW regeling ook past voor bedrijven met seizoensgebonden omzetten. Deze voorstellen zijn aan SZW verzonden.  

Wanneer over de uitkomsten hiervan meer bekend is, informeren we u hierover.

 

Vragen in de Tweede Kamer

De zorgen van onze leden zijn ook bij leden van de Tweede Kamer terecht gekomen. Op  2 april zijn vragen gesteld over de NOW regeling en verzoeken gedaan om de regeling aan te passen voor bedrijven die met seizoensafzet te maken hebben.

Een verslag van de vragen die hierover zijn ingediend vindt u hier

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement