Medewerkers ministerie LNV bezoeken de vaste plantensector

vrijdag 09 augustus, 2019
Woensdag 7 augustus hebben de directeur en ketenmanagers van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit de vaste plantensector bezocht. Ze waren uitgenodigd door de Kring West Vaste Planten van LTO Noord. Doel van het bezoek was om de medewerkers van het Ministerie te informeren over het functioneren van de Vaste Plantensector en de zorgen die bij Vaste Plantenkwekers leven.

Zo kwamen o.m. aan de orde de ruimtelijke problematiek in de Bloembollenstreek, het beleid t.a.v.  gewasbeschermingsmiddelen en mineralen, circulaire landbouw, fytosanitair beleid en een aantal andere thema´s. Bezocht werden de vaste planten bedrijven Gebr. van de Reep BV te Hillegom en Heemskerk Vaste Planten BV te Noordwijk.

Meer nieuws

Uit het veld!

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement