Grote belangstelling Informatiebijeenkomst Pioenrozen.

vrijdag 22 februari, 2019 -  Gerrit Peeters
Afgelopen dinsdag 19 februari vond bij de Naktuinbouw te Roelofsarendsveen een informatie bijeenkomst plaats voor Pioen Rozenkwekers. De organisatie was in handen van de LTO vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen (door Aad Vernooij) samen met de Naktuinbouw. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de zomerbloementelers overgestapt van ‘Glastuinbouw Nederland’ naar de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten. Door deze overstap wordt de naam van de vakgroep gewijzigd in “LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen”.

De reden dat de zomerbloementelers overgestapt zijn naar LTO is, omdat het veelal om onbedekte teelten gaat, waarbij wel veel bedrijven een deel (ondersteunend) glas hebben. Daardoor sluiten de zomerbloementelers veel beter aan bij de vaste plantenkwekers dan bij Glastuinbouw Nederland. De raakvlakken met de vast planten zijn veel groter dan bij Glastuinbouw Nederland, volgens Aad Vernooij en Marco van Ruiten (voorzitter van de zomerbloemen commissie). Aad Vernooij gaat komend jaar met pensioen en wordt vervangen door Gerrit Peeters, die nu ook de overige cultuurgroepen-gewasgroepen ondersteund. Om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen zal Aad komend jaar Gerrit ondersteunen met de zomerbloemenkwekers.

De zomerbloemen vormen een volwaardige cultuurgroep, naast de zes andere cultuurgroepen.

De interesse voor de Informatie bijeenkomst  Pioenrozen was groot en werd door bijna 100 mensen bezocht. De onderwerpen en de sprekers waren ook actueel en interessant voor de bezoekers. Vanuit de Naktuinbouw werd door Ron Bleijswijk een toelichting gegeven over de ontwikkelingen m.b.t. het plantenpaspoort, de afdeling Diagnostiek gaf uitleg over hun werkwijze en wat zij kunnen betekenen voor de kwekers en vervolgens gaf Leo van Leeuwen een toelichting op de keuringen van afgelopen jaar.

Voor de pauze kreeg Henk Raaijmakers, voorzitter van de vakgroep de gelegenheid om toe te lichten  hoe de vakgroep de belangen van de leden behartigt en hoe de organisatie er uit ziet. De Zomerbloemen commissie zal als bestuur van de Cultuurgroep Zomerbloemen fungeren. Op 6 maart a.s. heeft zij haar eerste vergadering onder de LTO vlag.

Henk heette de zomerbloementelers van harte welkom bij de Vakgroep.

Na de pauze gaf Astrid Groenewegen van FloraHolland een toelichting op de ontwikkelingen van- en  de actuele omzetcijfers van de Pioenrozen bij FloraHolland. Vervolgens gaf Gerard Gardien (FloraHolland) een uitleg over de stand van zaken van “Promotieproject 365 dagen bloemen”.

Als afsluiting gaf Wilma Windhorst van Agorpoli een uiterst interessante en boeiende presentatie over ‘Voorkomen en signaleren van Bacterieziekten en Phytophthora’ in Pioenrozen.

Met een tevreden gevoel werd teruggekeken op deze bijeenkomst.

Meer nieuws

Ideeën planten op Plantarium

Hoeveel airco's teelt u?

Gratis stofmeting op jouw bedrijf

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement