Geslaagde innovatiedagen Compas Agro

vrijdag 16 september, 2022

De innovatiedagen van Compas Agro in de boomkwekerijregio’s Opheusden, Horst a/d Maas, Zundert en Haaren zijn totaal door circa 450 kwekers bezocht.

Arno Engels

De innovatiedagen in de vier regio’s bestonden uit zeven bijeenkomsten die elk door 60 tot meer dan 100 ondernemers en medewerkers van bedrijven werden bezocht. Ze volgden een programma langs verschillende teelttechnische objecten wat meetelde voor de spuitlicentieverlenging.

Bureau Erkenningen controleerde een van die bijeenkomsten en beoordeelde deze met een 10, meldde Dirand van Wijk op de innovatiedag in Haaren. „Een mooi compliment. We doen het uiteindelijk allemaal voor de sector.”

Weerbaar telen en plantgezondheid

Op elke bijeenkomst zijn de kwekers vanuit de LTO Vakgroep bijgepraat over de innovatiekringen rond weerbaar telen. Deze zijn afgelopen maanden opgezet in de regio’s Boskoop, Zundert, Horst a/d Maas samen met regionale vakorganisaties, teeltadviseurs en groepjes kwekers. In Oost-Nederland is ook interesse voor een innovatiekring. Lees in dit eerdere bericht de onderwerpen die door kwekers zijn aangedragen en worden aangepakt.

Verschillende objecten op de innovatiedagen stonden in het teken van ‘weerbaar telen’ en ‘plantgezondheid’. Op de innovatiedagen in Rijsbergen (bij ESRI Potcultuur) en in Haaren (bij Boomkwekerij Peter Verhoeven) zijn bijvoorbeeld de Zundertse praktijkproeven met lokaal geteelde veenalternatieven en het effect op de gewasgroei en -gezondheid toegelicht door René van Gastel, begeleidend adviseur van GroeiBalans.

Ook innovatiekring regio Haaren?

Op de innovatiedag in Haaren zijn kwekers opgeroepen om na te denken over een innovatiekring in die regio, met specifieke praktische onderwerpen. Komende winter zou daar dan een eerste bijeenkomst georganiseerd kunnen worden.

De bijeenkomst bij Peter Verhoeven werd nog bezocht door de programmaleiding van Weerbaarheid in de Praktijk, het landelijke LTO-programma dat met steun van het Ministerie van LNV wordt uitgevoerd. De leiding was vol lof over de wijze van kennis delen en kwekers bijpraten over actualiteiten in de teelt.

Het LTO-programma bestaat uit 13 pilots in verschillende land- en tuinbouwsectoren, waaronder dus de pilot Weerbaar telen in onze sector die met de innovatiekringen wordt uitgevoerd.

Arno Engels

Meer nieuws

In memoriam Peter Heutinck

© 2023 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement