Eindelijk het noodfonds

vrijdag 08 mei, 2020

Nu de eerste beperkende maatregelen tegen de verspreiding van corona weer zijn opgeheven en het stof van de economische stilstand neerdaalt, wordt de werkelijke schade in de bomen, vaste planten en zomerbloemen meer en meer duidelijk.

Bij de uitbraak was de paniek groot en legde de Europese lockdown de gehele handel tijdelijk stil. Velen van u, leden en niet-leden heb ik in de eerste weken aan de telefoon gehad. In vertwijfeling wat te doen of zelfs bang het bedrijf te verliezen. Nog nooit ben ik zo gemotiveerd geweest om binnen en met LTO Nederland keihard te strijden voor steun om te overleven voor onze bedrijven. Premier Rutte kondigde aan dat de regering er alles aan zou doen iedereen te redden die dreigde financieel ten onder te gaan. Nou dat hebben we gezien.

Op de foto het vakgroepbestuur.: met van links naar rechts: Henk Raaijmakers, Jan Veltmans, Remco Beekers, Michiel Gerrits, Sander Hendrikx, Caroline Janssen-Miechels en Jan van Leeuwen

Als leeuwen hebben we als Greenports Nederland en bracheorganisaties moeten vechten allereerst voor de NOW (die vervolgens niet werkt voor ons) en aanvullende belastingmaatregelen. En toen bleek dat dit veel sierteeltbedrijven niet genoeg ging helpen, het Noodfonds.

Wat is er hard gewerkt door iedereen betrokken bij dit proces. 24 uur, 7 dagen per week, in touw met leden, medewerkers van LTO en collega-bestuurders om het crisisteam en ambtenaren te voorzien van informatie. Cijfers, oplossingsrichtingen en onmogelijkheden aandragen bij ieder snippertje informatie wat weer naar buiten kwam. Een ‘Echternach’proces van 3 stappen vooruit en vervolgens 2 terug en soms zelfs 3 of 4 terug. Zonder deze lobby door de vakgroep binnen LTO en daarbuiten hadden we niets gehad. Geen regeling voor de boomkwekerij, geen informatievoorziening en geen arbeid beschikbaar.

Gezien het belang van het werk voor de leden maar zeker ook voor de hele sector (samen met Anthos) hebben wij de informatiedeling voor iedereen in de sector opengezet. Greenport Boskoop, Treecenter Opheusden, Treeport Zundert en Studieclub Horst aan de Maas konden zo hun leden informeren met dezelfde inhoudelijke kennis die wij als vakgroep ook hadden. Ook de ‘Boomkwekerij’ en andere vakbladen hebben wij van informatie voorzien zodat een ieder op zijn of haar bedrijf zo goed mogelijk een afweging kon maken wat te doen en hoe met deze crisis om te gaan.

Wij zijn nu al weer druk met aanpassingen in de arbo-catalogus voor de 1,5 mtr werkvloer en om Europees nog wat gedaan te krijgen. Nu het Noodfonds er lijkt te komen en de afzet die het hardst getroffen was zich enigszins lijkt te herstellen, is het een mooi moment om de informatievoorziening weer exclusief voor onze leden te gaan houden. Zij betalen immers al ons werk en inzet en hebben recht op voordeel. Informatie die kan helpen om strategische besluiten net iets beter te nemen.

Onze lobby gaat door en ik hoop dat diegenen die geen lid zijn van een landelijke belangenbehartiger gezien hebben hoe 600 miljoen euro een aantal bedrijven in onze sector kan redden van faillissement.

Voor nu: kijk goed naar alle mogelijke steunmaatregelen en voor later veel succes in afzet, omzet, maar vooral gezondheid.

 

Henk Raaijmakers

Voorzitter Vakgroep

LTO Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement