Column: Voorzorg

vrijdag 22 mei, 2020

Deze column was op 11 mei jl. geschreven

Het zijn bizarre tijden op dit moment, voor de een extra omzet en voor de ander omzetverlies. Heb ik morgen nog wel werk, hoe en onder welke voorwaarden kan ik mijn medewerkers aan het werk houden? De overheid heeft een aantal regelingen ingesteld, die ondanks heel veel lobby werk van LTO, nog niet helemaal passen maar ook daar wordt nog aan gewerkt.

Jan Veltmans

Heel veel maatregelen worden uit voorzorg genomen maar wat is dat nu precies uit voorzorg? Ja ik begrijp heel goed dat als er teveel mensen op de IC komen te liggen dat ook de reguliere zorg in de knel komt. De gezondheid van onze naasten en medemensen gaat boven alles. We kennen als boomkwekers allemaal wel het principe voorkomen is beter dan genezen. Planten in de winter onderstoppen, in de kas zetten om geen vorstschade te krijgen. Hagelnetten om hagelschade te voorkomen. Beregenen om geen droogteschade op te lopen. Eiken processie rups preventief bestrijden om geen jeuk te krijgen. Die laatste is dat wel zo? De rupsen worden niet preventief maar curatief bestreden, preventief is voorkomen, curatief is doden.

Als de rupsen dood zijn dan wordt de jeuk voorkomen, ook dit klopt niet want de brandharen waaien nog steeds in het rond. Hoe kunnen we dit dan wel voorkomen? Misschien door voortaan gemêleerde beplantingen aan te leggen. Of moeten we uit voorzorg alle eiken rooien? Lastige keuzes allemaal, maar dit geeft ook het dilemma weer hoe onze overheid worstelt met alle belangen die er spelen in Nederland en ook daarbuiten. Je kunt een heleboel wetenschappelijk onderbouwen maar ook weer niet alles dan doe je, net zoals elke ondernemer dat ook doet, dingen op gevoel. Is dat goed of slecht? Meestal heeft je eerste gevoel gelijk en daar moet je dan ook op kunnen vertrouwen. En ja, achteraf is het altijd gemakkelijk om te zeggen dit hadden we anders moeten doen. En dan heb ik het nog niet over de politieke arena waar politici elkaar het vel over de oren proberen te trekken. Maar ook thuis of op het bedrijf zullen keuzes in twijfel getrokken worden en pas achteraf weet je of het de juiste keuzes waren, maar als je gevoel goed is… Zorg voor elkaar.

 

Jan Veltmans

Bestuurslid LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement