Column: Geen jaar is hetzelfde!

vrijdag 01 oktober, 2021

Het einde van het zomerbloemenseizoen, althans van buiten, begint in zicht te komen. Doordat de dagen steeds korter beginnen te worden en de nachten steeds koeler, begint de bloemaanleg te stagneren en de groeikracht uit de plant te verdwijnen.

Marco van Ruiten

Vooral bij zomerbloemen van vaste planten is dit goed merkbaar, doordat er gewoon geen nieuwe bloemscheuten meer worden aangelegd. En de bloemen die er nog wel op staan, verdienen niet meer de schoonheidsprijs.

Tijd om de streep onder het seizoen te zetten en te evalueren hoe het seizoen is geweest.

Een ding staat voorop: het is een nat jaar geweest. Normaal gesproken zijn we de hele zomer door water aan het geven doordat we de juiste lengte en kleur, van het blad, in onze gewassen willen hebben. Dit doen we door kunstmest te geven, en daar is toch echt water voor nodig om het bij de wortels te krijgen. Op ons bedrijf hebben we het land zo ingedeeld dat er tussen de bedden extra paden gemaakt zijn waar de regenleiding kan blijven liggen. In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben we deze wel neergelegd maar niet gebruikt, omdat er regen genoeg was.

Een ander nadeel van een nat jaar is dat het onkruid het prima naar z’n zin heeft in natte omstandigheden. In het voorjaar is in de jonge aanplant gebruik gemaakt van diverse bodemherbiciden. Deze hebben prima hun werk gedaan. Omdat dezelfde bodemherbiciden niet altijd in de meerjarige teelt gebruikt kunnen worden, om gewasreactie te voorkomen, hebben we veel werk moeten verrichten om het onkruid onder controle te houden. Uiteindelijk begin je toch achter de feiten aan te lopen, en lukt het niet meer zoals je het zou willen hebben. Nu het eind van het seizoen nadert, is daar weer meer tijd voor om schoon het najaar in te gaan.

Ook op het gebied van gewasbescherming is het jaar niet vlekkeloos verlopen. Het vinden van het optimale spuitmoment was vrij lastig. Of het gewas was te nat vanwege de dauw die er in de nacht op gekomen was, of het waaide veel te hard, of het had net geregend of het ging net regenen. Dit alles heeft er toe geleid dat heel veel bloemen, met name Phlox, niet geoogst konden worden omdat de planten onder de meeldauw zaten. Nu had ik ervoor gekozen om niet te gaan spuiten als de omstandigheden niet optimaal waren, maar ik had dit achteraf wel moeten doen. Een 50%-bespuiting is altijd nog beter dan geen bespuiting.

Ook dit jaar blijkt maar weer dat behaalde resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Dat is de uitdaging van ondernemen. Geen enkel jaar is hetzelfde!

Marco van Ruiten

Voorzitter cultuurgroep Zomerbloemen en bestuurslid Vakgroep

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement