Column: 27e APN

vrijdag 15 oktober, 2021

Recent zijn wij geconfronteerd met het 7e APN (Actie Programma Nitraat) dat volgens goed Nederlands gebruik tot stand is gekomen door uitgebreid gepolder op bestuurlijk niveau. Tenminste, dat zou je denken.

Jan Veltmans

Maar niets is minder waar, het 7e APN is op de mat gedropt bij agrarisch Nederland. Bedacht, of misschien beter verzonnen, achter Haagse burelen met alleen maar een theoretische benadering en waar de praktijk ver te zoeken is.

Een keer raden waar al deze maatregelen landen? Juist ja, in de praktijk. Waar gaat het nu eigenlijk om, dat is misschien voor velen nog de vraag. In de basis gaat het om de doelstellingen die geformuleerd zijn in de kaderrichtlijn water. Doelstellingen die vele jaren geleden gemaakt zijn en die we in 2027 bereikt moeten hebben. Deze doelstellingen gaan we niet halen, zoveel is al wel duidelijk, maar zijn deze wel goed geformuleerd en vastgesteld destijds? Mijn antwoord daarop is nee. Er zijn destijds zaken opgenomen die ons nu de das om doen.

Een aantal voorbeelden: water vanuit het buitenland waar wij geen invloed op hebben. Historische nalevering en samenstelling van specifieke bodemsoorten. One out all out-principe, met andere woorden: als één doelstelling in een waterlichaam niet gehaald wordt, dan kleurt deze op de kaart rood, ook als alle verdere wel gehaald zijn of worden.

Onze inbreng is al jarenlang dat generieke maatregelen niet meer werken, en dat er op stroomgebiedsniveau gewerkt moet gaan worden. Daar leek ook wel animo voor te zijn onder de betrokken partijen, maar het 7e APN lezende is daar niet veel meer van terug te vinden. Onder andere met het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) laten we als praktijk zien dat het anders kan en dat we hier ook behoorlijke resultaten mee weten te boeken.

Tevens gaan nieuwe technieken en inzichten ons hier ook bij helpen. Denk bijvoorbeeld aan peilgestuurde drainage, eerst gezien als kostenpost, nu als opbrengstverhogend. Het toedienen van organisch materiaal zorgt voor een organische stofverhoging en beter waterbergend en nutrificerend vermogen van de bodem. Een wijs boerenvoorman zei eens: ’Boeren hebben de oplossing’. Misschien ook wel voor het 27e APN.

Jan Veltmans

Bestuurslid LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement