Boompje opzetten

woensdag 26 september, 2018 -  Michiel Gerritsen
Deze zomer werden ondernemers in de boomkwekerij verrast door een enquête en uitnodiging voor een barbecue onder de noemer: zullen we samen een boompje opzetten? Velen zullen niet goed hebben begrepen waartoe dit initiatief moet leiden en wie en wat er achter zit.

De oorsprong hiervan ligt in het initiatief van overheden, provincies en gemeenten, die betrokken zijn bij de zes greenports. Dit zogeheten Greenport Overheden overleg wil komen tot meer samenwerking tussen de greenports. Dan gaat het met name over voor de individuele greenports overstijgende vraagstukken als internationalisering, nieuwe en duurzame logistieke oplossingen, verduurzaming van de productieprocessen en energiehuishouding. Ook beoogt dit initiatief meer samenwerking tussen overheid, onderzoek/onderwijs en bedrijfsleven.

Op zich een goed initiatief. Waar het mank gaat is dat het bedrijfsleven niet, of nog niet is aangehaakt. De oorzaak hiervan is divers. Grote delen van de tuinbouw herkennen zich niet in de term greenport. Simpelweg omdat zij niet tot één van de zes officiële greenports horen. Ook is voor velen onduidelijk wat de positie hierin is van de organisatie(s) waarvan zij lid zijn. Dat zijn op zich allemaal oplosbare zaken, maar vergt tijd en vooral bereidheid om de eigen positie in het grotere geheel in te bedden.

Boompje opzetten is het goedbedoelde initiatief om deze impasse voor de boomkwekerij te doorbreken. De boomkwekerij als eerste met een soort van Boomkwekerij NL, waarin de totale sector samenwerkt met overheden en kennisinstellingen. Niet van de grond gekomen, wel een uitdaging. Sommige zaken lukken niet in één keer, maar moeten rijpen. De greenports, treeports en brancheorganisaties van teelt en handel in de boomkwekerij vertegenwoordigen samen het gros van alle ondernemingen in deze sector. Dat geldt ook voor de andere tuinbouwsectoren. Als die hun krachten bundelen is een stevige boom geplant. Boomkwekerij NL is de moeite van het verkennen waard en moet de kans krijgen zich te bewijzen. En als het in de boomkwekerij lukt, dan volgt Greenport NL vanzelf.

 

Michiel Gerrits

Bestuurder LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten

Meer nieuws

© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement