BOETES BIJ NIET NALEVEN (geen geldige RI&E) ARBOWET FORS OMHOOG

vrijdag 15 maart, 2019 -  Stigas
Op dit moment mag de Inspectie SZW bij niet naleven van de Arbowet een eis stellen of een waarschuwing geven. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs aangekondigd dit beleid te gaan wijzigen: de Inspectie krijgt de bevoegdheid om direct een boete op te leggen wanneer een bedrijf niet beschikt over de wettelijk verplichte RIE en Plan van Aanpak.

De Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving wordt op deze punten aangepast en de boetes worden flink verhoogd. Hoger veiligheidskundige Peter Bredius van Stigas: 'Om boetes te voorkomen is het van belang om aantoonbaar te maken dat u zich aan de verplichte punten houdt. Houd bijvoorbeeld van instructies aan medewerkers bij wanneer deze hebben plaatsgevonden en wie aanwezig waren bij de betreffende voorlichting of naar wie de instructie verstuurd is.'

Het hebben van een goede risico-inventarisatie en –evaluatie is essentieel. Momenteel maken al veel agrarische en groene bedrijven gebruik van de digitale RIE van Stigas, waardoor aantonen en beheren van deze zaken automatischer wordt vastgelegd.

 

Voorkom Boetes en zorg voor een juiste up to date RI&E!

 

Voor meer informatie en om te zien waar u als bedrijf aan moet voldoen klikt u op:

risico-inventarisatie en –evaluatie 

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement