Agricult LvS-Techniek op de DRT-Lijst !

vrijdag 08 januari, 2021

De laagvolume-strooitechniek (LvS-techniek) van Agricult leidt tot een forse driftreductie.

Bij onkruidbestrijding en gewasbescherming wordt een kleine hoeveelheid vloeistof optimaal en emissiearm verdeeld.

Naast gunstige milieueffecten levert het de kweker een flinke kostenbesparing op door veel minder middel per hectare toe te passen.

Deze techniek wint sterk aan populariteit en is sinds december 2020 opgenomen op de bekende DRT-lijst (drift reducerende technieken)

Voor foto’s van de uitvoeringen klikt u HIER

Erkenning als Driftarme Techniek

Agricult richt zich al ruim 25 jaar op de ontwikkeling en productie van emissiearme laagvolume vloeistof verdeeltechniek voor de land- en tuinbouw. Ruim 10 jaar geleden deed deze LvS techniek zijn intrede in de boomkwekerij.

Eigenlijk best onbegrijpelijk doordat het vanwege de zeer gunstige eigenschappen van dit LvS-systeem zo lang duurde voordat het een officiële erkenning kreeg en werd opgenomen op de lijst van driftarme technieken (DRT-lijst).

Veel energie, geld en tijd is er vanuit Agricult door Adriaan v/d Ven in dit LvS-project gestopt.

Vele onderzoeken zijn uitgevoerd en die  waren zeker niet eenvoudig doordat LvS een totale andere techniek is dan hoog volume spuitdoptechniek.

Overleg met ministeries en tenslotte de beoordeling van de TCT- commissie hebben de erkenning van LvS als resultaat opgeleverd

Dit met ondersteuning vanuit de sectoren van LTO zoals o.a.: de Bomen, Vaste Planten, Zomerbloemen, Pioenen en heeft dit traject geleid tot erkenning.

Uitvoeringen LvS toedieningen:

In uitvoering heeft de LvS-techniek meerdere mogelijkheden:

  • Handgedragen methodieken b.v. met LvS LansPro
  • Op een elektrisch aangedreven of met de hand geduwde LvS-kar
  • Door(portaal-)trekkers of quads getrokken of gedragen LvS (gps) strooiers

Voor foto’s van de uitvoeringen klikt u HIER

Uniforme druppels in een smal spectrum is the key van de LvS- techniek.

Om de juiste druppels te realiseren, gooit Agricult de methodieken van verpersen en verspuiten overboord.

Spuiten is in wezen het persen van vloeistof in een klein gaatje en dan moet je maar zien wat er uit komt. Je krijgt dan een breed tot zeer breed spectrum van druppels van heel fijn tot behoorlijk grof.

Om drift bij spuitdoppen tegen te gaan zijn er driftarme doptypes ontwikkeld, waarbij het druppelspectrum verschuift naar een grovere maat. Meestal wordt dat spectrum dan nog breder dat het al was. Dat betekent dat het verschil tussen de kleinste en grootste druppels in het gehele spectrum nog groter wordt.

De grootste druppels kunnen zomaar 500 keer groter zijn dan de kleinste druppel in volume en dus ook in gewicht.

Met de LvS- techniek van Agricult worden uniforme, driftarme druppels gemaakt in een heel smal spectrum.

Dit leidt tot een forse middel/ en waterbesparing en minder verliezen naar het milieu. Het verschilt n.l. nogal of je voor onkruidbestrijding werkt met 30 liter water per ha. of met 400 tot 600 literwater per ha, tevens heb je veel minder middel nodig.

Van de Ven(Agricult): De kweker heeft meer mogelijkheden in zijn gewas door de lagere strooihoogte en driftarme druppel. Men kan vaak zonder kappen overal het onkruid beter raken zonder dat er driftschade ontstaat. Om dezelfde reden zal de verwaaiing naar het milieu ook nagenoeg nihl zijn. De LvS-techniek past daarnaast goed in de geïntegreerde bestrijding, samen met mechanische onkruid bestrijding of schoffelen. Deze combinatie zorgt voor een verdere reductie van het middelengebruik op kwekerijen.

Hulpmiddel Codacide: Agricult heeft naast de LvS-techniek nog een instrument dat voor een flinke driftreductie zorgt n.l. Codacide. Dit 100% plantaardig all-in-one-hulpstof product verbetert de werking van chemische, natuurlijke en biologische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Codacide omkapselt moleculen van spuitmiddelen en zorgt voor een egaal en stabiel mengsel. Als draagstof verbetert Codacide de werking van spuitmiddelen door een mooie strakke spuitkegel, wat leidt tot een betere indringing en minder drift.

Dit komt doordat Codacide het aandeel fijne driftgevoelige druppels fors vermindert, waardoor er bovendien minder middel verwaait in het milieu.

Info DRT- lijst:

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft op basis van uitgevoerd driftonderzoek geoordeeld dat de Agricult LvS-techniek met strooikop(pen) NK80LT voor neerwaartse onkruidbestrijding bij neerwaarts te bespuiten veldgewassen, bij de onderzochte instellingen, ingedeeld kan worden in de DRT-klassen 75% en 90%. Voor neerwaartse onkruidbestrijding in op- en zijwaarts te bespuiten boomkwekerij- en fruitteeltgewassen kan de Agricult LvS-techniek met strooikop (pen) NK80LT, bij de onderzochte instellingen, ingedeeld worden in de DRT-klassen 75% en 95%. 

De LvS techniek is opgenomen in de nieuwe versie van de DRT-lijst van 23 december 2020.

DRT-en DRD-lijst met de bijbehorende informatiebladen zijn te vinden op helpdeskwater.nl

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/

 

Aad Vernooy,

Netwerk coördinator

Meer nieuws

Gevolgen invoering avondklok

© 2021 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement