Cultuurgroep bos- en haagplantsoen

De cultuurgroep bos- en haagplantsoen behartigt de belangen van de bos- en haagplantsoenkwekers in Nederland. Het centrum van de teelt ligt in Zundert.  Bos- en haagplantsoen gaat uit van zaadmateriaal of stek.

De aandachtspunten van de cultuurgroep zijn:

  • Beschikbaar krijgen van goed en zuiver uitgangsmateriaal. Beschikbaarheid van zaden van autochtoon en inheems uitgangsmateriaal krijgt hierbij speciale aandacht. 
  • Behoud van de bufferzones bacterievuur;
  • Behoud kwaliteit en betrouwbaarheid Nederlandse producten;
  • Mineralenbeleid, Kaderrichtlijn Water en het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. 

Bestuur: 

Waarnemend Voorzitter:    Peter de Labie  06-53322982 

Bestuurslid:     Janus Domen            06-54305396   

Bestuurslid:     Bart Faassen             06-54611000

Bestuurslid:     Martijn Poppelaars    06-51814882

Bestuurslid:     Jurgen Denissen        06-51123881

Bestuurslid:     Erik Kloosterhuis       06-51594891

Secretaris:       Gerrit Peeters            06-25120007  gerrit@spam-protectltobomen.nl

 

  

 


Adres:De Bossenstraat 7
Postcode/Plaats:4882 NL Zundert
Contactpersoon: A.J.I.M. Willemsen
Email:bkw_willemsen@spam-protecthetnet.nl
Telefoon:076-5973194
Adres:Bentweg 6
Postcode/Plaats:2391 JH HAZERSWOUDE DORP
Contactpersoon: A.A.M. Zwetsloot
Email:arnozwetsloot@spam-protectkpnplanet.nl
Telefoon:0172-58 89 89
Mobiel:06-53 73 88 02
© 2019 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement