Verlenging steunpakket bedrijfsleven

vrijdag 22 mei, 2020

Het kabinet heeft woensdag 20 mei een nieuw steunpakket voor het bedrijfsleven aangekondigd. In het nieuwe pakket  is de NOW-regeling aangepast om ook bedrijven met een duidelijke seizoenspiek in de afzet, de mogelijkheid te bieden van de regeling gebruik te maken.

Aanpassing NOW regeling seizoenssectoren

De LTO vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen heeft vanaf het begin van de openstelling van de NOW regeling al aangegeven dat deze regeling niet aansluit bij de bedrijven die vooral in de periode maart/april/mei hun producten afzetten. Door LTO Nederland is in de afgelopen maanden grote druk uitgeoefend op kabinet en politiek om de vormgeving van de NOW zodanig aan te passen dat ook seizoensectoren, waaronder  de land- en tuinbouw, hier beter gebruik van kunnen maken.

In het nieuwe steunpakket komt het kabinet daaraan tegemoet. Ten eerste wordt gekozen voor de maand maart als referentieloonsom in de nieuwe regeling in plaats van januari en ten tweede komt er een automatische extra compensatie als vanwege een seizoenpatroon of andere redenen er in januari een te lage, niet-representatieve loonsom was ten opzichte van de periode maart t/m mei.

Nieuwe steunpakket
Belangrijke onderdelen van het nieuwe steunpakket zijn een verlenging van een aangepaste NOW-regeling, een nieuwe regeling voor dekking van vaste kosten en de voortzetting van de mogelijkheden om bij de Belastingdienst uitstel van te betalen belastingen aan te vragen.  Zie ook de kamerbrief hierover van 20 mei 2020

Meer nieuws

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement