Groen in de stad

vrijdag 05 juli, 2019
Binnen het onderzoeksprogramma de Groene Agenda zijn onder de noemer ‘Groen in de Stad’ vier nieuwe factsheets verschenen.

Deze factsheets gaan over: 

  1. Klimaat en temperatuur
  2. Luchtkwaliteit
  3. Waterhuishouding
  4. Biodiversiteit

Groen in de stad – klimaat en temperatuur

De temperatuur in de stad stijgt in warmere perioden onder invloed van de klimaatverandering. Dit kan leiden tot negatieve effecten op de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Klimaatadaptatie is nodig om de stad leefbaarder te maken en extreme temperaturen in de zomer terug te dringen. De groene infrastructuur speelt hierbij een belangrijke rol. In deze factsheet worden handvatten gegeven voor een betere toepassing van groen. Deze factsheet Klimaat en temperatuut is te downloaden  via: https://nl.thegreencity.eu/thema/klimaat/

Groen in de stad – luchtkwaliteit
Verontreiniging bedreigt de gezondheid van de inwoners van onze steden. Groen draagt bij aan het wegvangen van de uitlaatgassen en het binden van fijn stof. Groen kan worden ingezet om kwetsbare gebieden af te schermen van emissiebronnen en draagt bij aan de verbetering van de luchtkwaliteit in stad en regio. Dit factsheet gaat over de positieve effecten van groen op de luchtkwaliteit. Deze factsheet is te downloaden via:https://nl.thegreencity.eu/thema/welzijn/

Groen in de stad – waterhuishouding
De waterhuishouding is belangrijk voor de klimaatbestendigheid van de stad. We zien dat het aantal en de hevigheid van regenbuien toeneemt. Groen is een van de antwoorden. Doordachte toepassing kan wateroverlast door ‘piek’-neerslagen verminderen. Deze factsheet worden handvatten gegeven voor het vergroten van het waterbergend vermogen van steden met behulp van groen. Deze factsheet is te downloaden via: https://nl.thegreencity.eu/thema/klimaat/

Groen in de stad – biodiversiteit
Biodiversiteit is de basis voor de vele baten (ecosysteemdiensten) van het groen op het gebied van klimaat in de stad, luchtkwaliteit en waterhuishouding. Een grote biodiversiteit beïnvloedt aantoonbaar het leven en welzijn van de bewoners van een stad. In dit factsheet is informatie samengevat over hoe bomen, vaste planten, bloembollen enz. grotere biodiversiteit in onze bebouwde omgeving kan ondersteunen. Deze factsheet is te downloaden via:
https://nl.thegreencity.eu/thema/biodiversiteit/


 

Voor meer informatie zie: https://nl.thegreencity.eu/

Meer nieuws

Even schrikken.

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement