Column: In levende lijve.

vrijdag 05 juni, 2020

In mijn vorige Column die ik schreef net voordat de corona crisis ook in Nederland zijn intrede deed benoemde ik nog de voorspoed die we hadden door onder andere de goede handel die er was, de zachte winter en dat een crisis nog ver weg leek. Nu een paar maanden later blijkt maar weer hoe snel een situatie kan veranderen. Iets wat normaal was is ineens niet meer vanzelfsprekend. Het valt me ook op hoe snel mensen en bedrijven zich weer aanpassen aan die nieuwe situatie. Ook in de boomkwekerij wordt er creatief mee omgegaan door bijvoorbeeld afscherming op de plantmachine, niet allemaal tegelijk pauzeren, niet samen rijden, enzovoort. Ook wij als vakgroep moeten zoeken naar alternatieven zo is er bijvoorbeeld overleg via Skype en bellen we wat meer met elkaar.

Sander Hendrikx

Toch is het ook fijn om elkaar weer in levende lijve te gaan zien. Met de recente aankondiging vanuit de overheid is het mogelijk om vanaf 1 juni weer georganiseerde bijeenkomsten te houden tot maximaal 30 personen met inachtneming van de regels die gelden vanuit overheid. Dit houdt in dat we ook weer kunnen gaan starten met de ondernemersgroepen. De afgelopen periode is er veel gesproken over deze ondernemersgroepen binnen de vakgroep en samen met de ZLTO omdat deze groepen door allerlei redenen niet altijd lekker liepen en niet de aandacht kregen die ze verdienden. We hopen dat we weer snel kunnen gaan starten met deze groepen en dat we er samen met de begeleiders en de ondersteuning vanuit ZLTO een succes van kunnen maken. We gaan vanuit de vakgroep ons uiterste best doen om deze groepen dit seizoen allemaal te bezoeken. Het zal ook voor een groot deel afhangen van het verloop van deze crisis. Zetten de versoepelingen door of worden er toch weer opnieuw beperkingen opgelegd. Allemaal vragen waar we nu nog geen antwoord op hebben. Het enige wat we kunnen doen is de regels zo goed mogelijk naleven en op elkaar letten.

Ik wens u allen een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd en hopelijk zien we elkaar snel weer in levende lijve bij een bijeenkomst van de ondernemersgroepen.

Sander Hendrikx

Bestuurslid LTO Vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen

Meer nieuws

Even schrikken.

© 2020 LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord - ZLTO
Disclaimer - Privacy statement